Lyrics and TranslationWar Pigs

Black Sabbath

Last update on: October 6, 2019

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian

Generals gathered in their masses,
Összegyűltek a tábornokok tömegekben
just like witches at black masses.
Mint a boszorkányok a temetőben
Evil minds that plot destruction,
Gonosz elmék kik pusztítást terveznek
sorcerer of death's construction.
A halálgyár vezetői
In the fields the bodies burning,
A mezőkön testek égnek
as the war machine keeps turning.
Ahogy a háborús gépezet fordul
Death and hatred to mankind,
Halál és gyűlölet az emberiségre
poisoning their brainwashed minds...
Mérgezi az agymosott elméjüket
Oh lord yeah!
Oh Uram, igen!
Politicians hide themselves away
Politikusok elrejtőznek
They only started the war
Ők csak a háborút kezdeményezték
Why should they go out to fight?
Miért is mennének ki harcolni?

Generals gathered in their masses,Black Sabbath

They leave that role to the poor
Ezt a szerepet a szegényekre hagyják
Time will tell on their power minds
Idő majd bosszút áll az elméjükön
Making war just for fun
Háborút indítani csak viccből
Treating people just like pawns in chess
Úgy bánnak az emberekkel, mint parasztokkal a sakkban
Wait 'till their judgement day comes, yeah!
Várjatok csak míg eljön az ítélet napja
Now in darkness, world stops turning,
Sötétségben a világ megáll
ashes where the bodies burning.
Hamu hol az emberek égtek
No more war pigs have the power,
Nincs több háborús disznó a hatalmon
hand of god has struck the hour.
Isten keze lesújt rájuk
Day of judgement, god is calling,
Ítélet napja van, Isten hív
on their knees the war pigs crawling.
A háború disznói térdükön csúsznak
Begging mercy for their sins,
Kegyelemért könyörőgnek bűnükért
Satan, laughing, spreads his wings...
Sátán nevet, s széttárja szárnyait
Oh lord, yeah!
Oh Uram, igen!
  • 2k

Last activities

Translated byA. Musso

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now