Lyrics and TranslationParanoid (2009 - Remaster)

Black Sabbath

Last update on: November 5, 2017

Original Lyrics

danishTranslation in Danish

Finished with my woman 'cause she couldn't help me with my mind.
Slog op med min kvinde, fordi hun ikke kunne hjælpe mig med mit hoved
People think I'm insane, because I am frowning all the time.
Folk tror, at jeg er sindssyg, fordi jeg går rundt med rynkede øjenbryn hele tiden
All day long I think of things, but nothing seems to satisfy.
Jeg tænker over ting dagen lang, men intet virker tilfredsstillende
Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify.
Tror jeg går fra forstanden, hvis ikke jeg finder noget at uskadeliggøre
Can you help me occupy my brain?
Kan du hjælpe mig med at udfylde min hjerne?

Finished with my woman 'cause she couldn't help me with my mind.Black Sabbath

Oh yeah.
Åh yeah
I need someone to show me the things in life that I can't find.
Jeg har brug for nogen til at vise mig de ting i livet, jeg ikke kan finde
I can't see the things that make true happiness, I must be blind.
Jeg kan ikke se de ting, der skaber ægte glæde; jeg må være blind
Make a joke, and I will sigh, and you will laugh, and I will cry.
Fortæl en vittighed, og jeg vil sukke, og du vil grine, og jeg vil græde
Happiness I cannot feel, and love to me is so unreal.
Glæde kan jeg ikke føle, og kærlighed er helt uvirkeligt for mig
And so as you hear these words telling you now of my state.
Og mens du nu hører disse ord berette om min tilstand
I tell you to enjoy life, I wish I could, but it's too late.
Vil jeg sige til dig, at du skal nyde livet; jeg ville ønske, jeg kunne, men det er for sent
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now