Lyrics and TranslationUptown Girl

Billy Joel

Last update on: May 6, 2019

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak (97%)

Uptown girl
Dievča z lepšej ulice
She's been living in her uptown world
Žila vo svojom lepšom svete
I bet she's never had a backstreet guy
Stavím sa že nikdy nemala chlapca z ulice
I bet her momma never told her why
Stavím sa že jej mama je nikdy nepovedala prečo
I'm gonna try for an uptown girl
Chystám sa snažiť o dievča z lepšej ulice
She's been living in her white-bred world
Ona si žije v takom čistom svete
As long as anyone with hot blood can
Tak dlho ako niekdo s takým temperamentom môže
And now she's looking for a downtown man
A teraz si hľadá chlapca z centra
That's what I am
Takého ako ja
And when she knows what
A keď vie, čo
She wants from her time
Z času na čas chce
And when she wakes up
A keď sa prebudí
And makes up her mind
A vyjasní si myšlienky
She'll see I'm not so tough
Uvidí že nie som až taký drsňák
Just because
Len pretože
I'm in love with an uptown girl
Som zamilovaný do dievčaťa z lepšej ulice
You know I've seen her in her uptown world
Vieš, videl som ju v jej lepšom svete
She's getting tired of her high-class toys
Už je unavená z jej drahých hračiek
And all her presents from her uptown boys
A všetkých darčekov od jej slušných chlapcov
She's got a choice
Má na výber
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Uptown girl
Dievča z lepšej ulice
You know I can't afford to buy her pearls
Vieš, nemôžem si dovoliť kúpiť jej perly
But maybe someday when my ship comes in
Ale možno raz, keď príde moja šanca

She's been living in her white-bred worldBilly Joel

She'll understand what kind of guy I've been
Pochopí aký chlap som vlastne bol
And then I'll win
A potom vyhrám
And when she's walking
A keď sa prechádza
She's looking so fine
Vyzerá tak skvele
And when she's talking
A keď rozpráva
She'll say that she's mine
Povie, že bude moja
She'll say I'm not so tough
Povie, že nie som taký drsňák
Just because
Len pretože
I'm in love
Som zamilovaný
With an uptown girl
Do dievčaťa z lepšej ulice
She's been living in her white-bred world
Ona si žije v takom čistom svete
As long as anyone with hot blood can
Tak dlho ako niekdo s takým temperamentom môže
And now she's looking for a downtown man
A teraz si hľadá chlapca z centra
That's what I am
Takého ako ja
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Uptown girl
Dievča z lepšej ulice
She's my uptown girl
Ona je moje dievča z lepšej ulice
You know I'm in love
Vieš, som zamilovaný
With an uptown girl
Do dievčaťa z lepšej ulice
My uptown girl
Moje dievča z lepšej ulice
You know I'm in love
Vieš, som zamilovaný
With an uptown girl
Do dievčaťa z lepšej ulice
My uptown girl
Moje dievča z lepšej ulice
You know I'm in love
Vieš, som zamilovaný
With an uptown girl
Do dievčaťa z lepšej ulice
My uptown girl
Moje dievča z lepšej ulice
You know I'm in love
Vieš, som zamilovaný
With an uptown girl
Do dievčaťa z lepšej ulice
  • 2k

Last activities

Synced bymarcustresmil
Translated byErick Enrique

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now