Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

Billie...
Billie...
What do you want from me?
Vad vill du ha från mig?
Why don't you run from me?
Varför springer du inte ifrån mig?
What are you wondering?
Vad undrar du?
What do you know?
Vad vet du?
Why aren't you scared of me?
Varför är du inte rädd för mig?
Why do you care for me?
Varför bryr du dig om mig?
When we all fall asleep, where do we go?
När vi alla somnar, vart tar vi vägen?
Come here...
Kom hit...
Say it, spit it out, what is it exactly?
Säg det, spotta ut det, vad exakt är det?
You're payin'?
Betalar du?
Is the amount cleanin' you out
Är beloppet för högt för dig?
Am I satisfactory?
Är jag tillfredställande?
Today, I'm thinkin' about
Idag, tänker jag på
The things that are deadly
Saker som är dödliga
The way I'm drinkin' you down
Sättet som jag dricker ner dig
Like I wanna drown, like I wanna end me
Som om jag vill drunkna, som om jag vill ta slut på mig
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Trampa på glaset, häfta tungan (Ahh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Begrav en vän, försöka vakna (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kannibalklass, dödar sonen (Ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Begrav en vän, jag vill ta slut på mig
I wanna end me
Jag vill ta slut på mig
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Jag vill, jag vill, jag vill) ta slut på mig
I wanna, I wanna, I wanna–
(Jag vill, jag vill, jag vill)
What do you want from me?
Vad vill du ha från mig?
Why don't you run from me?
Varför springer du inte ifrån mig?
What are you wondering?
Vad undrar du?
What do you know?
Vad vet du?
Why aren't you scared of me?
Varför är du inte rädd för mig?
Why do you care for me?
Varför bryr du dig om mig?

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
När vi alla somnar, vart tar vi vägen?
Listen...
Lyssna...
Keep you in the dark, what had you expected?
Håller dig i mörkret, vad hade du förväntat?
Me to make you my art
Att jag gör dig till min konst
And make you a star and get you connected?
Och gör dig till en stjärna och få dig uppkopplad?
I'll meet you in the park
Jag möter dig i parken
I'll be calm and collected
Jag kommer vara lugn och samlad
But we knew right from the start
Men vi visste redan från början
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Att du skulle bryta ihop för jag är för dyrbar
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Ditt prat kommer vara något som inte borde sägas högt
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Ärligt, jag trodde jag skulle vara död tills nu (Wow)
Callin' security, keepin' my head held down
Ringer vakterna, håller mitt huvud neråt
Bury the hatchet or bury your friend right now
Begrav yxan eller begrava din vän nu
For the debt I owe, gotta sell my soul
För skulden jag är skyldig, måste jag sälja min själ?
'Cause I can't say no, no, I can't say no
För jag kan inte säga nej, nej, jag kan inte säga nej
Then my limbs all froze and my eyes won't close
När mina lemmar är frusna och mina ögon inte sluter sig
And I can't say no, I can't say no
Och jag kan inte säga nej, jag kan inte säga nej
Careful...
Försiktig...
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Trampa på glaset, häfta tungan (ah huh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Begrav en vän, försöka vakna (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Kannibalklass, dödar sonen (Ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Begrav en vän, jag vill ta slut på mig
I wanna end me
Jag vill ta slut på mig
I wanna, I wanna, I wanna end me
(Jag vill, jag vill, jag vill) ta slut på mig
I wanna, I wanna, I wanna–
(Jag vill, jag vill, jag vill)
What do you want from me?
Vad vill du ha från mig?
Why don't you run from me?
Varför springer du inte ifrån mig?
What are you wondering?
Vad undrar du?
What do you know?
Vad vet du?
Why aren't you scared of me?
Varför är du inte rädd för mig?
Why do you care for me?
Varför bryr du dig om mig?
When we all fall asleep, where do we go?
När vi alla somnar, vart tar vi vägen?
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now