Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

romanianTranslation in Romanian

Billie...
Billie...
What do you want from me?
Ce vrei de la mine?
Why don't you run from me?
De ce nu fugi de mine?
What are you wondering?
La ce te gândești?
What do you know?
Ce știi tu?
Why aren't you scared of me?
De ce nu ești speriat de mine?
Why do you care for me?
De ce îți pasă de mine?
When we all fall asleep, where do we go?
Când cu toții adormim, unde plecăm?
Come here...
Vino aici...
Say it, spit it out, what is it exactly?
Spune-o, scuip-o, ce este exact?
You're payin'?
Plătești?
Is the amount cleanin' you out
Este suma care te golește
Am I satisfactory?
Sunt satisfăcătoare?
Today, I'm thinkin' about
Astăzi, ma gândesc la
The things that are deadly
Lucrurile care sunt mortale
The way I'm drinkin' you down
Felul în care te beau
Like I wanna drown, like I wanna end me
Ca și cum vreau să mă înec, ca și cum vreau să mă sfârșesc
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Calcă pe sticlă, stăpânește-ți limba (Ahh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Îngroapa-ți un prieten, încearcă să te trezești (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Clasa canibală, omorând fiul (ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Îngroapa un prieten, vreau să mă sfârșesc
I wanna end me
Vreau să mă sfârșesc
I wanna, I wanna, I wanna end me
Vreau, vreau, vreau sa mă sfârșesc
I wanna, I wanna, I wanna–
Vreau, vreau, vreau-
What do you want from me?
Ce vrei de la mine?
Why don't you run from me?
De ce nu fugi de mine?
What are you wondering?
La ce te gândești?
What do you know?
Ce știi tu?
Why aren't you scared of me?
De ce nu ești speriat de mine?
Why do you care for me?
De ce îți pasă de mine?

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
Când cu toții adormim, unde plecăm?
Listen...
Ascultă...
Keep you in the dark, what had you expected?
Ești ținut în întuneric, la ce te așteptai?
Me to make you my art
Ca eu să te fac arta mea
And make you a star and get you connected?
Să te fac o stea și să te conectez?
I'll meet you in the park
O să te întâlnesc în parc
I'll be calm and collected
Voi fi calmă și controlată
But we knew right from the start
Dar știam chiar de la început
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Că te vei dezintegra pentru că sunt prea scumpă
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Ce vei spune sunt lucruri ce nu trebuie să fie spuse cu voce tare
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Sincer, credeam că voi fi moartă până acum (Wow)
Callin' security, keepin' my head held down
Sun la securitate, îmi țin capul aplecat
Bury the hatchet or bury your friend right now
Îngroapă securea, sau îngroapă-ți prietenul chiar acum
For the debt I owe, gotta sell my soul
Pentru datoria pe care o am, trebuie să-mi vând sufletul
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Pentru că nu pot spune nu, nu pot spune nu
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Și atunci picioarele mele au înghețat și ochii nu mi se închid
And I can't say no, I can't say no
Si nu pot sa spun nu, nu pot sa spun nu.
Careful...
Cu grija...
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Calcă pe sticlă , stăpânește-ți limba (Ahh-ha)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Îngroapa-ți un prieten, încearcă să te trezești (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Clasa canibală, omorând fiul (ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Îngroapa un prieten, vreau să mă sfârșesc
I wanna end me
Vreau să mă sfârșesc
I wanna, I wanna, I wanna end me
Vreau, vreau, vreau sa mă sfârșesc
I wanna, I wanna, I wanna–
Vreau, vreau, vreau-
What do you want from me?
Ce vrei de la mine?
Why don't you run from me?
De ce nu fugi de mine?
What are you wondering?
La ce te gândești?
What do you know?
Ce știi tu?
Why aren't you scared of me?
De ce nu ești speriat de mine?
Why do you care for me?
De ce îți pasă de mine?
When we all fall asleep, where do we go?
Când cu toții adormim, unde plecăm?
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now