Lyrics and Translationbury a friend

Billie Eilish

Last update on: June 8, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Billie...
Billie...
What do you want from me?
Czego ode mnie chcesz?
Why don't you run from me?
Dlaczego ode mnie nie uciekasz?
What are you wondering?
Co ty sobie wyobrażasz?
What do you know?
Co wiesz?
Why aren't you scared of me?
Dlaczego się mnie nie boisz?
Why do you care for me?
Dlaczego się o mnie martwisz?
When we all fall asleep, where do we go?
Gdy zaśniemy, gdzie się przeniesiemy?
Come here...
Podejdź...
Say it, spit it out, what is it exactly?
Powiedz to, wykrztuś, co to dokładnie jest?
You're payin'?
Płacisz?
Is the amount cleanin' you out
Czy kwota Cię oczyszcza?
Am I satisfactory?
Czy jestem satysfakcjonująca?
Today, I'm thinkin' about
Dzisiaj, myślę o
The things that are deadly
Rzeczach bliskich śmierci.
The way I'm drinkin' you down
Sposób w jaki Cię wypijam,
Like I wanna drown, like I wanna end me
Jakbym chciała utonąć, jakbym chciała ze sobą skończyć.
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Stąpaj po szkle, gryz się w język (Ahh)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Pochowaj przyjaciela, spróbuj się obudzić (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Klasa kanibali, zabij syna (Ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Pochowaj przyjaciela, pragnę skończyć ze sobą
I wanna end me
Chcę ze sobą skończyć.
I wanna, I wanna, I wanna end me
Chce, chce, chce ze sobą skończyć
I wanna, I wanna, I wanna–
Chce, chce, chce
What do you want from me?
Czego ode mnie chcesz?
Why don't you run from me?
Dlaczego ode mnie nie uciekasz?
What are you wondering?
Co ty sobie wyobrażasz?
What do you know?
Co wiesz?
Why aren't you scared of me?
Dlaczego się mnie nie boisz?
Why do you care for me?
Dlaczego się o mnie martwisz?

What do you want from me?Billie Eilish

When we all fall asleep, where do we go?
Gdy zaśniemy, gdzie się przeniesiemy?
Listen...
Słuchaj...
Keep you in the dark, what had you expected?
Trzymam Cię w ciemnościach, czego się spodziewałeś?
Me to make you my art
Że stworzę z Ciebie swoją sztukę,
And make you a star and get you connected?
Zrobię z Ciebie gwiazdę i się podepniesz?
I'll meet you in the park
Poznałam cię w parku
I'll be calm and collected
Będę spokojna i zebrana.
But we knew right from the start
Ale wiemy dobrze od samego początku,
That you'd fall apart 'cause I'm too expensive
Że nie dasz rady, bo jestem zbyt droga.
Your talk'll be somethin' that shouldn't be said out loud
Twoje słowa staną się czymś, czego nie powinno wypowiadać się na głos.
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Szczerze, myślałam, że już dawno będę martwa,
Callin' security, keepin' my head held down
Dzwoniąc po ochronę, ze zwisającą głową.
Bury the hatchet or bury your friend right now
Zakop topór lub pochowaj swojego przyjaciela w tej chwili.
For the debt I owe, gotta sell my soul
Przez dług który jestem winna, muszę sprzedać swoją duszę.
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Bo nie mogę powiedzieć nie, nie, nie mogę odmówić.
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Wtedy zdrętwieją moje kończyny, ale oczy się nie zamkną.
And I can't say no, I can't say no
I nie mogę powiedzieć nie, nie, nie mogę odmówić.
Careful...
Uważaj...
Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)
Stąpaj po szkle, gryz się w język (Ahh - ha)
Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)
Pochowaj przyjaciela, spróbuj się obudzić (Ahh-ha)
Cannibal class, killin' the son (Ahh)
Klasa kanibali, zabij syna (Ahh)
Bury a friend, I wanna end me
Pochowaj przyjaciela, pragnę skończyć ze sobą
I wanna end me
Chcę ze sobą skończyć.
I wanna, I wanna, I wanna end me
Chce, chce, chce ze sobą skończyć
I wanna, I wanna, I wanna–
Chce, chce, chce
What do you want from me?
Czego ode mnie chcesz?
Why don't you run from me?
Dlaczego ode mnie nie uciekasz?
What are you wondering?
Co ty sobie wyobrażasz?
What do you know?
Co wiesz?
Why aren't you scared of me?
Dlaczego się mnie nie boisz?
Why do you care for me?
Dlaczego się o mnie martwisz?
When we all fall asleep, where do we go?
Gdy zaśniemy, gdzie się przeniesiemy?
  • 3k

Last activities

Synced byÇilem Avci
Translated byNiko Kuncoro

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now