Lyrics and Translationbad guy

Billie Eilish

Last update on: July 2, 2019

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

White shirt now red, my bloody nose
Wit shirt, nu rood, mijn bloederige neus
Sleepin', you're on your tippy toes
Slapend, op je tenen
Creepin' around like no one knows
Rond sluipend alsof niemand het weet
Think you're so criminal
Denkend dat je zo crimineel bent
Bruises on both my knees for you
Blauwe plekken op mijn beide knieën voor jou
Don't say thank you or please
Zeg geen dankje of alsjeblieft
I do what I want when I'm wanting to
Ik doe wat ik wil wanneer ik het wil
My soul so cynical
Mijn ziel zo cynisch
So you're a tough guy
Dus jij bent een taaie vent
Like it really rough guy
Vind het ruig fijn vent
Just can't get enough guy
Kan gewoon geen genoeg krijgen vent
Chest always so puffed guy
Borst altijd zo opgeblazen vent
I'm that bad type
Ik ben het slechte type
Make your mama sad type
Maakt je moeder verdrietig type
Make your girlfriend mad tight
Maakt je vriendin boos
Might seduce your dad type
Verleidt misschien je vader type
I'm the bad guy, duh
Ik ben de slechterik, duh
I'm the bad guy
Ik ben de slechterik
I like it when you take control
Ik vind het leuk wanneer je controle neemt
Even if you know that you don't
Zelfs als je weet dat je dat niet doet
Own me, I'll let you play the role
Bezit me, ik zal je de rol laten spelen
I'll be your animal
Ik zal je dier zijn
My mommy likes to sing along with me
Mijn moeder houdt ervan om met me mee te zingen

So you're a tough guyBillie Eilish

But she won't sing this song
Maar ze zal dit liedje niet zingen
If she reads all the lyrics
Als ze alle songteksten leest
She'll pity the men I know
Ze zal medelijden hebben met dei mannen die ik ken
So you're a tough guy
Dus jij bent een taaie vent
Like it really rough guy
Vind het ruig fijn vent
Just can't get enough guy
Kan gewoon geen genoeg krijgen vent
Chest always so puffed guy
Borst altijd zo opgeblazen vent
I'm that bad type
Ik ben het slechte type
Make your mama sad type
Maakt je moeder verdrietig type
Make your girlfriend mad tight
Maakt je vriendin boos
Might seduce your dad type
Verleidt misschien je vader type
I'm the bad guy, duh
Ik ben de slechterik, duh
I'm the bad guy, duh
Ik ben de slechterik, duh
I'm only good at bein' bad, bad
Ik ben alleen maar goed in slecht zijn
I like when you get mad
Ik vind het leuk als je boos wordt
I guess I'm pretty glad that you're alone
Ik denk dat ik best wel blij ben dat je alleen bent
You said she's scared of me?
Je zei dat ze bang voor me is?
I mean, I don't see what she sees
Ik bedoel, ik zie niet wat zij ziet
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne
Maar misschien is dat omdat ik jouw cologne draag
I'm a bad guy
Ik ben een slechterik
I'm a bad guy
Ik ben een slechterik
Bad guy, bad guy
Slechterik, slechterik
I'm a bad
Ik ben slecht
  • 5k

Last activities

Translated byLucas Gonzalez Akd

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now