Lyrics and Translationbad guy

Billie Eilish

Last update on: July 2, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

White shirt now red, my bloody nose
Bílá košile, teď červená, můj krvavý nos
Sleepin', you're on your tippy toes
Spí, ty jsi na špičkách
Creepin' around like no one knows
Creepin 'kolem, jako nikdo neví
Think you're so criminal
Myslíš, že jsi tak kriminálník
Bruises on both my knees for you
Modřiny na mých kolenou pro tebe
Don't say thank you or please
Neříkej děkuju ani prosím
I do what I want when I'm wanting to
Dělám si co chci a kdy chci
My soul so cynical
Moje duše je tak cynická
So you're a tough guy
Jseš "tvrdej" chlap
Like it really rough guy
Je to opravdu hrubý chlap
Just can't get enough guy
Nemůžu dostat dost chlapa
Chest always so puffed guy
Hrudník je vždycky tak nafoukaný
I'm that bad type
Jsem ten špatný typ
Make your mama sad type
Typ, co udělá tvou mámu nešťastnou
Make your girlfriend mad tight
Typ, co naštve tvoji přítelkyni
Might seduce your dad type
Typ, co může svést tvého tátu
I'm the bad guy, duh
Jsem špatný týpek, duh
I'm the bad guy
Jsem špatný týpek
I like it when you take control
Mám ráda když přebereš kontrolu
Even if you know that you don't
I když víš že to neuděláš
Own me, I'll let you play the role
Vlastni mě, nechám tě hrát roli
I'll be your animal
Budu tvé zvíře
My mommy likes to sing along with me
Moje mamka si se mnou ráda zpívá

So you're a tough guyBillie Eilish

But she won't sing this song
Ale při téhle písničce nebude
If she reads all the lyrics
Pokud si přečte veškerý text
She'll pity the men I know
Bude škoda těm mužům, které znám
So you're a tough guy
Jseš "tvrdej" chlap
Like it really rough guy
Je to opravdu hrubý chlap
Just can't get enough guy
Nemůžu dostat dost chlapa
Chest always so puffed guy
Hrudník je vždycky tak nafoukaný
I'm that bad type
Jsem ten špatný typ
Make your mama sad type
Typ, co udělá tvou mámu nešťastnou
Make your girlfriend mad tight
Typ, co naštve tvoji přítelkyni
Might seduce your dad type
Typ, co může svést tvého tátu
I'm the bad guy, duh
Jsem špatný týpek, duh
I'm the bad guy, duh
Jsem špatný týpek, duh
I'm only good at bein' bad, bad
Jsem jenom dobrá v tom být zlá
I like when you get mad
Líbí se mi když se naštveš
I guess I'm pretty glad that you're alone
Asi jsem ráda, že jsi sám
You said she's scared of me?
Říkáš, že se mě bojí?
I mean, I don't see what she sees
Jako, já nevidím to co vidí ona
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne
Možná proto, že používám tvoji voňavku
I'm a bad guy
Jsem zlý chlap
I'm a bad guy
Jsem zlý chlap
Bad guy, bad guy
Špatný týpek, špatný týpek
I'm a bad
Jsem špatný
  • 5k

Last activities

Translated byLucas Gonzalez Akd

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now