Lyrics and Translationbad guy

Billie Eilish

Last update on: July 2, 2019

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian

White shirt now red, my bloody nose
Бялата риза - почервеняла от кървящия ми нос.
Sleepin', you're on your tippy toes
Спя, а ти стъпваш на пръсти.
Creepin' around like no one knows
Пълзиш, като никой не знае
Think you're so criminal
Мислиш че си голям престъпник
Bruises on both my knees for you
Рани, на колената за тебе
Don't say thank you or please
Не казбаи, блогодаря или моля
I do what I want when I'm wanting to
Аз правя каквото си искам, когато си искам
My soul so cynical
Моята доша, толкова лоша
So you're a tough guy
Значи ти си трудния,
Like it really rough guy
Оня, на който му харесва грубо
Just can't get enough guy
Оня, на който все му е малко
Chest always so puffed guy
Оня с вечно изпъчените гърди.
I'm that bad type
Аз съм от онзи лошия тип -
Make your mama sad type
Дето ще натъжи майка ти
Make your girlfriend mad tight
Дето ще вбеси яко гаджето ти
Might seduce your dad type
Дето може да съблазни баща ти.
I'm the bad guy, duh
Аз съм лошият тип, да.
I'm the bad guy
Аз съм лошият тип.
I like it when you take control
Харесва ми ти да командваш
Even if you know that you don't
Макар да си знаеш, че не е вярно.
Own me, I'll let you play the role
Притежавай ме, ще ти позволя да се престориш
I'll be your animal
Ще бъда твоята животинка.
My mommy likes to sing along with me
Майка ми обича да пее с мен,

So you're a tough guyBillie Eilish

But she won't sing this song
Но няма да иска да пee тази пeceн.
If she reads all the lyrics
Ако прочете целия текст,
She'll pity the men I know
Тя ще съжали мъжете, които познавам.
So you're a tough guy
Значи ти си трудния,
Like it really rough guy
Оня, на който му харесва грубо
Just can't get enough guy
Оня, на който все му е малко
Chest always so puffed guy
Оня с вечно изпъчените гърди.
I'm that bad type
Аз съм от онзи лошия тип -
Make your mama sad type
Дето ще натъжи майка ти
Make your girlfriend mad tight
Дето ще вбеси яко гаджето ти
Might seduce your dad type
Дето може да съблазни баща ти.
I'm the bad guy, duh
Аз съм лошият тип, да.
I'm the bad guy, duh
Аз съм лошият тип, да.
I'm only good at bein' bad, bad
Добра съм само в това, да бъда лоша, лоша.
I like when you get mad
Харесва ми, когато се ядосаш.
I guess I'm pretty glad that you're alone
Предполагам, че се радвам за това, че си сам.
You said she's scared of me?
Каза, че тя се страхува от мен?
I mean, I don't see what she sees
Имам предвид, че не знам какво вижда тя.
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne
Но може би е за това, че нося твоя одеколон.
I'm a bad guy
Аз съм лош тип.
I'm a bad guy
Аз съм лош тип.
Bad guy, bad guy
Лош тип, лош тип.
I'm a bad
Лош...
  • 5k

Last activities

Translated byHannah Park

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now