Lyrics and Translationeverything i wanted

Billie Eilish

Last update on: November 14, 2019

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

I had a dream
Jag hade en dröm
I got everything I wanted
Jag hade allt jag ville ha
Not what you'd think
Inte det du skulle tro
And if I'm being honest
Och om jag ska vara ärlig
It might've been a nightmare
Så kanske det var en mardröm
To anyone who might care
För någon som kanske bryr sig
Thought I could fly (fly)
Trodde jag kunde flyga (flyga)
So I stepped off the Golden, hmm
Så jag klev av Golden, hmm
Nobody cried
Ingen grät
Nobody even noticed
Ingen märkte ens
I saw them standing right there
Jag såg dem stå precis där
Kinda thought they might care
Trodde typ att de skulle bry sig
I had a dream
Jag hade en dröm
I got everything I wanted
Jag hade allt jag ville ha
But when I wake up, I see
Men när jag vaknar upp, ser jag
You with me
Dig med mig
And you say
Och du säger
"As long as I'm here, no one can hurt you"
"Så länge jag är här, kan ingen skada dig"
Don't wanna lie here, but you can learn to
Jag vill inte ljuga, men du kan också lära dig
If I could change the way that you see yourself
Om jag kunde ändra på hur du ser dig själv
You wouldn't wonder why here
Skulle du inte undra varför
They don't deserve you
De inte förtjänar dig
I tried to scream
Jag försökte skrika
But my head was underwater
Men mitt huvud var under vatten

But when I wake up, I seeBillie Eilish

They called me weak
De kallade mig svag
Like I'm not just somebody's daughter
Som om jag inte bara är någons dotter
Could've been a nightmare
Det kunde ha varit en mardröm
But it felt like they were right there
Men det kändes som de var precis där
And it feels like yesterday was a year ago
Och det känns som att igår var ett år sen
But I don't wanna let anybody know
Men jag vill inte låta någon veta
'Cause everybody wants something from me now
För alla vill ha något från mig nu
And I don't wanna let 'em down
Och jag vill inte göra dem besvikna
I had a dream
Jag hade en dröm
I got everything I wanted
Jag hade allt jag ville ha
But when I wake up, I see
Men när jag vaknar upp, ser jag
You with me
Dig med mig
And you say
Och du säger
As long as I'm here, no one can hurt you
Så länge jag är här, kan ingen skada dig
Don't wanna lie here, but you can learn to
Jag vill inte ljuga, men du kan också lära dig
If I could change the way that you see yourself
Om jag kunde ändra på hur du ser dig själv
You wouldn't wonder why here
Skulle du inte undra varför
They don't deserve you
De inte förtjänar dig
If I knew it all then, would I do it again?
Om jag visste allt då, skulle jag göra det igen?
Would I do it again?
Skulle jag göra det igen?
If they knew what they said would go straight to my head
Om de visste allt de sa gick rakt till mitt huvud
What would they say instead?
Vad skulle de säga istället?
If I knew it all then, would I do it again?
Om jag visste allt då, skulle jag göra det igen?
Would I do it again?
Skulle jag göra det igen?
If they knew what they said would go straight to my head
Om de visste allt de sa gick rakt till mitt huvud
What would they say instead?
Vad skulle de säga istället?
  • 991

Last activities

Synced byLiz Rodriguez
Translated byLucía Prieto

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now