Lyrics and Translationeverything i wanted

Billie Eilish

Last update on: November 14, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

I had a dream
Měla jsem sen
I got everything I wanted
Dostala jsem všechno, co jsem chtěla
Not what you'd think
Ne to co si myslíš
And if I'm being honest
A jeslti mám být upřímná
It might've been a nightmare
Možná to byla noční můra
To anyone who might care
Pro všechny, které by to mohlo zajímat
Thought I could fly (fly)
Myslel jsem, že bych mohl létat (Fly)
So I stepped off the Golden, hmm
Takže jsem vystoupil ze Zlatého, hmm
Nobody cried
Nikdo nebrečel
Nobody even noticed
Nikdo si ani nevšiml
I saw them standing right there
Viděla jsem je stát přímo tam
Kinda thought they might care
Trochu jsem si myslela, že se budou zajímat
I had a dream
Měla jsem sen
I got everything I wanted
Dostala jsem všechno, co jsem chtěla
But when I wake up, I see
Ale když se vzbudím, vidím
You with me
Tebe semnou
And you say
A říkáš
"As long as I'm here, no one can hurt you"
"Dokud jsem tady, nikdo ti nemůže ublížit "
Don't wanna lie here, but you can learn to
Nechci tady lhát, ale můžete se to naučit
If I could change the way that you see yourself
Kdybych tak mohla změnit způsob jakým se vidíš
You wouldn't wonder why here
Nedivil by ses, proč jsi tady
They don't deserve you
Oni si tě nezaslouží
I tried to scream
snažila jsem se křičet
But my head was underwater
Ale moje hlava byla pod vodou

But when I wake up, I seeBillie Eilish

They called me weak
Říkali mi slabá
Like I'm not just somebody's daughter
Jako kdybych nebyla jenom něčí dcera
Could've been a nightmare
Mohla to být noční můra
But it felt like they were right there
Ale bylo to jako kdyby byly přímo tam
And it feels like yesterday was a year ago
A připadá mi jako by včera bylo před rokem
But I don't wanna let anybody know
ale nechci aby to někdo věděl
'Cause everybody wants something from me now
Protože všichni teď ode mně něco chtějí
And I don't wanna let 'em down
a já je nechci zklamat
I had a dream
Měla jsem sen
I got everything I wanted
Dostala jsem všechno, co jsem chtěla
But when I wake up, I see
Ale když se vzbudím, vidím
You with me
Tebe semnou
And you say
A říkáš
As long as I'm here, no one can hurt you
Dokud jsem tady, nikdo ti nemůže ublížit
Don't wanna lie here, but you can learn to
Nechci tady lhát, ale můžete se to naučit
If I could change the way that you see yourself
Kdybych tak mohla změnit způsob jakým se vidíš
You wouldn't wonder why here
Nedivil by ses, proč jsi tady
They don't deserve you
Oni si tě nezaslouží
If I knew it all then, would I do it again?
Kdybych to věděla všechno před tím, udělala bych to znovu ?
Would I do it again?
udělala bych to znova?
If they knew what they said would go straight to my head
Kdyby věděli co řekly, se mě dotýká
What would they say instead?
Co by řekli místo toho ?
If I knew it all then, would I do it again?
Kdybych to věděla všechno před tím, udělala bych to znovu ?
Would I do it again?
udělala bych to znova?
If they knew what they said would go straight to my head
Kdyby věděli co řekly, se mě dotýká
What would they say instead?
Co by řekli místo toho ?
  • 991

Last activities

Synced byLiz Rodriguez
Translated byLucía Prieto

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now