Lyrics and TranslationRadio

Beyoncé

Last update on: September 23, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

I be on the hotline, like err'day
Budu na horké lince, tak jako každý den
Makin' sure the DJ know what I want him to play
Ujišťuju se, že DJ ví, co chci slyšet
You know I got my top back and my beat low
Mám staženou střechu a hlubokej beat,víš
Rockin' my stunna shades and turnin' up my radio
Nasazuju svoje úžasný brýle a zapínám rádio
I think I'm in love with my radio
Myslím, že miluju svoje rádio
Because it never lets me down
Protože mě nikdy nezklame
And I fall in love with my stereo
A do svého sterea se zamiluju
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
The only one that papa allowed to hang out in my room with the door closed
Je jediný, s kým mi táta povolil být ve svém pokojiza zavřenými dveřmi
We'd be alone
Byli jsme sami
And mama never freaked out when she heard it go boom--'Cause she knew we were in the zone
A máma nešílela, když slyšela, že dojde k booom--Protože věděla, že jsme v pohodě
Hold him in my arms and look out on my window another moonlight
Držím ho u uší a dívám se z oknapři svitu měsíce
And he, be keepin' me close so I never let him go
Zůstával v mé blízkosti a já ho nikdy nepustila
He's got a place in my heart
Má místo v mém srdci
I think I'm in love with my radio
Myslím, že miluju svoje rádio
Because it never lets me down
Protože mě nikdy nezklame
And I fall in love with my stereo
A do svého sterea se zamiluju
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk

Whenever I hear that soundBeyoncé

When I get in my car, turn it up
Když nasednu do auta, tak ho zapínám
Then I hear vibrations all up in my trunk
Slyším vibrace až v kufru
And the bass all be rattlin' through my seats
A basy duní všemi sedačkami
Then that crazy feeling starts happening
A pak začne ten zvláštní pocit
I get butterflies when I hear the DJ
Mám motýlky v břiše, když slyším, že DJ
Playing the stuff I like
Pouští ty věci, který mám ráda
And I fall deeper in love with every song he plays
A miluju ho víc při každém songu, který hraje
He's got a place in my heart
Má místo v mém srdci
I think I'm in love with my radio
Myslím, že miluju svoje rádio
Because it never lets me down
Protože mě nikdy nezklame
And I fall in love with my stereo
A do svého sterea se zamiluju
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
I be on the hotline, like err'day
Budu na horké lince, tak jako každý den
Makin' sure the DJ know what I want him to play
Ujišťuju se, že DJ ví, co chci slyšet
You know I got my top back and my beat low
Mám staženou střechu a hlubokej beat,víš
Rockin' my stunna shades and turnin' up my radio
Nasazuju svoje úžasný brýle a zapínám rádio
Turn up my radio
Zapnu rádio
I think I'm in love with my radio
Myslím, že miluju svoje rádio
Because it never lets me down
Protože mě nikdy nezklame
And I fall in love with my stereo
A do svého sterea se zamiluju
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Whenever I hear that sound
Pokaždé, když slyším ten zvuk
Oh, oh, oh, whoa
Oh, oh, oh, whoa
  • 560

Last activities

Translated byOlaninhun Testimony

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now