Lyrics and TranslationHeaven

Avicii

Last update on: June 7, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Step out into the dawn
Wkrocz w świt
You pray 'til, you pray 'til the lights come on
Modlisz się, dopóki modlisz się, dopóki światło wpada
And then you feel like you've just been born
I czy nie czujesz się jakbyś dopiero co się narodził
Yeah, you come to raise me up
Tak, przychodzisz podnieść mnie
When I'm beaten and broken up
Kiedy jestem pobity i złamany
And now I'm back in the arms I love
I znów jestem w ramionach, które kocham
And I think I just died
I myślę, że właśnie umarłem
I think I just died
Myślę, że właśnie umarłem
Yeah, I think I just died
Tak, myślę, że właśnie umarłem
I think I just died
Myślę, że właśnie umarłem
And went to Heaven (Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh)
I poszedłem do nieba (ochhh)
And went to Heaven (Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh)
I poszedłem do nieba (ochhh)
Beaten and bathed in blood
Pobity i skąpany we krwi
I'm hit by, I'm hit by your love and drug
Jestem trafiony, jestem uderzony twoją miłością i narkotykiem
And now you've c-come to raise me up
A teraz przyszedłeś mnie wychować
And I think I just died
I myślę, że właśnie umarłem
I think I just died
Myślę, że właśnie umarłem

And went to Heaven (Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh)Avicii

Yeah, I think I just died
Tak, myślę, że właśnie umarłem
And went to Heaven (Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh)
I poszedłem do nieba (ochhh)
And went to Heaven (Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh)
I poszedłem do nieba (ochhh)
Whoa, and went to Heaven
I poszedłem do nieba
Ooh, oh
och, och
It's such a night, such a beautiful night
Jest taka noc, taka piękna noc
It's such a view, such a beautiful sight
To takie piękne słońce, taki piękny widok
I think I just, oh, I think I just died, oh
Myślę, że właśnie, och, myślę, że właśnie zginąłem
And went to Heaven
I poszedłem do Nieba
And went to Heaven
I poszedłem do Nieba
Oh, yeah, yeah
Och, tak, tak
We're gonna be birds and fly
Staniemy się ptakami, będziemy latać
We're gonna set the world alight
Wyruszymy, przez nas cały świat zapłonie
We're gonna lose ourselves tonight, whoa
Tej nocy się zatracimy
We're gonna be birds and fly
Staniemy się ptakami, będziemy latać
We're gonna set the world alight
Wyruszymy, przez nas cały świat zapłonie
We're gonna lose ourselves tonight, oh
Stracimy się dziś wieczorem, och
In Heaven (Heaven)
W Niebie (Niebo)
  • 414

Last activities

Synced by張睿

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now