Lyrics and TranslationSweet but Psycho

Ava Max

Last update on: January 31, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Oh, she's sweet but a psycho
Oh, je sladká ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Oh, she's hot but a psycho
Oh, je hot ale psycho
So left but she's right though
Takže vlevo, ale je pravda
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
She'll make you curse, but she a blessing
Proklíná vás, ale je požehnáním
She'll rip your shirt within a second
Dostane ti tričko za sekundu
You'll be coming back, back for seconds
Budete se vracet, za pár vteřin
With your plate, you just can't help it
S tvým talířem to prostě nemůžeš pomoci
No, no you'll play along
Ne, ne, budete hrát
Let her lead you on, on, on
Nechte, aby vás vedla dál
You'll be saying, "No, no"
Budete říkat: "Ne, ne"
Then saying, "Yes, yes, yes"
Oni říkají, "Ano, ano, ano"
'Cause she messin' with your head
Protože si s hlavou pominula
Oh, she's sweet but a psycho
Oh, je sladká ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Oh, she's hot but a psycho
Oh, je hot ale psycho
So left but she's right though
Takže vlevo, ale je pravda
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Grab a cop gun kinda crazy
Chyť policajtku trochu šílený
She's poison but tasty
Je jediná, ale chutná
Yeah, people say, "Run, don't walk away"
Yeah, lidé říkají, "Utíkej, neodcházej pryč"
'Cause she's sweet but a psycho
Protože je sladká, ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
See, someone said, don't drink her potions
Podívejte, někdo řekl, nepijte lektvary
She'll kiss your neck with no emotions
Bude ti políbit krk bez emocí
When she's mean, you know you love it
Když to myslí, víš, že to miluješ
'Cause she tastes so sweet, don't sugar coat it
Protože chutná tak sladce, nemají cukr kabát

At night she screamin'Ava Max

No, no, you'll play along
Ne, ne, budete hrát
Let her lead you on, on, on
Nechte, aby vás vedla dál
You'll be saying, "No (no, no, no, no), no (no, no)"
Budeš říkat, "Ne (ne, ne, ne, ne), ne (ne, ne)"
Then saying, "Yes, yes, yes"
Oni říkají, "Ano, ano, ano"
'Cause she messin' with your head
Protože si s hlavou pominula
Oh, she's sweet but a psycho
Oh, je sladká ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Oh, she's hot but a psycho
Oh, je hot ale psycho
So left but she's right though
Takže vlevo, ale je pravda
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Grab a cop gun kinda crazy
Chyť policajtku trochu šílený
She's poison but tasty
Je jediná, ale chutná
Yeah, people say, "Run, don't walk away"
Yeah, lidé říkají, "Utíkej, neodcházej pryč"
'Cause she's sweet but a psycho
Protože je sladká, ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
You're just like me, you're out your mind
Jsi prostě jako já, jsi mimo mísu
I know it's strange, we're both the crazy kind
Vím, že je to divné, že jsme oba blázniví
You're tellin' me that I'm insane
Říkáte mi, že jsem blázen
Boy, don't pretend that you don't love the pain
Chlapče, nepředstírej, že nemáš rád bolest
Oh, she's sweet but a psycho
Oh, je sladká ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Oh, she's hot but a psycho
Oh, je hot ale psycho
So left but she's right though
Takže vlevo, ale je pravda
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
Grab a cop gun kinda crazy
Chyť policajtku trochu šílený
She's poison but tasty
Je jediná, ale chutná
Yeah, people say, "Run, don't walk away"
Yeah, lidé říkají, "Utíkej, neodcházej pryč"
'Cause she's sweet but a psycho
Protože je sladká, ale psycho
A little bit psycho
Trochu psycho
At night she screamin'
V noci křičí
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"
"Jsem-em-em-em mimo mísu"
  • 2k

Last activities

Synced byCahaya Nugma
Translated byDaniel

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now