LyricsTwo One Za Two

Arjun Janya

  • Written by:
Last update on: July 22, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Two one za two, two two za four Two three za six, two four za eight Two five za ten, two six za twelve, two seven za fourteen-e

Helthini ondu guttu, life-andre double boat-u Hudukoke hodre route-u, nam buddhi tube-u-light-u Star-aagoke beku fate-u Two two two two two two two two Pyaar-aagoke saaku heart-u Two two two two two two two two Two one za two... Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva Left-alli samsara right-alli vyaapara Dum haakond grahchaara kodthaav etu Kaal itre camera, kai itre prachara Baaig haakond moogdaara, muchko gate-u Vayasu andre hot-u seat-u eruvaga hidko seat-u Paalige banda party kottu hange thadko kashtapattu Siktha hidi route-u ilva helu jhootu Saar-haakoke beku savtu Two two two two two two two two Ella lovers-guntu doubt-u Two two two two two two two two Two one za two... - - - Copy-na hod′dbittu ellaru hutdange Hutdoru naavella sumne waste-u Avl anthal yaak late-u ivn kot'thaan chocolate-u Mugdoythu love story etthu tent-u Netthiya mele kaanada geetu, kaalina kelage bannada bootu Kayya olage harida note-u namgen kammi naave great-u Bidoke munche two two, badalaysu number plate-u Aase untu noora entu Two two two two two two two two Hidiyok hogo haakond scent-u Two two two two two two two two Two one za two... Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva Ee bybo ee bybo ee bylaibadalaiba ayye Ee bybo ee bybo ee bylaibagabavva

No translations availableNo translations available
  • 1

Last activities

Synced byThippeswamy V

Powered by AI Curated by people

Start your discovery