Lyrics and Translationthank u, next

Ariana Grande

Last update on: February 12, 2021

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

Thought I'd end up with Sean
Cứ nghĩ Sean là điểm dừng chân cuối cùng
But he wasn't a match
Nhưng tôi và anh ấy lại không hợp nhau
Wrote some songs about Ricky
Viết vài ca khúc về Ricky
Now I listen and laugh
Bây giờ tôi nghe lại và cười
Even almost got married
Xuýt chút nữa thì cưới rồi :"
And for Pete, I'm so thankful
Còn về Pete, tôi thực sự cảm kích
Wish I could say thank you to Malcolm
Ước gì tôi có thể nói "cảm ơn anh"tới Malcolm
'Cause he was an angel
Bởi anh ấy là một thiên thần
One taught me love
Người thì dạy tôi yêu
One taught me patience
Một người đã dạy tôi phải kiên nhẫn
And one taught me pain
Và có người đã cho tôi biết nỗi đau
Now, I'm so amazing
Bây giờ, tôi thật kì diệu
Say I've loved and I've lost
Rằng tôi yêu rồi đánh mất
But that's not what I see
Nhưng đó không phải những gì tôi thấy
So, look what I got
Vậy, hãy nhìn những gì tôi có
Look at what you taught me
Hãy nhìn cách anh dạy tôi
And for that, I say
Và vì đó, tôi nói
Thank you, next (Next)
Cảm ơn, tiếp theo (Tiếp theo)
Thank you, next (Next)
Cảm ơn, tiếp theo (Tiếp theo)
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
I'm so fuckin' grateful for my ex
Tôi thật sự cảm kích các anh
Thank you, next (Next)
Cảm ơn, tiếp theo (Tiếp theo)
Thank you, next (Next)
Cảm ơn, tiếp theo (Tiếp theo)
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
I'm so fuckin'-
Tôi thực sự cảm kích...
Spend more time with my friends
Dành nhiều thời gian cho bạn bè
I ain't worried 'bout nothin'
Tôi chẳng bận tâm điều gì
Plus, I met someone else
Hơn nữa tôi đã có người mới
We havin' better discussions
Chúng tôi trò chuyện hợp nhau hơn
I know they say I move on too fast
Tôi biết họ nói rằng tôi bước tiếp quá nhanh
But this one gon' last
Nhưng lần này chúng tôi sẽ chẳng tách rời đâu
'Cause her name is Ari
Bởi tên cô ấy là Ari
And I'm so good with that (So good with that)
Và cô ấy thật tốt với tôi (Thật là tốt với điều đấy)
She taught me love (Love)
Cô ấy dạy tôi cách yêu (Yêu)
She taught me patience (Patience)
Cô ấy dạy tôi cách kiên nhẫn (Kiên nhẫn)
How she handles pain (Pain)
Cô ấy có thể chịu được nỗi đau
That shit's amazing (Yeah, she's amazing)
Cô ấy thật tuyệt vời
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Tôi đã từng yêu và thất bại (Yeah, yeah)
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Nhưng đó không phải những gì tôi thấy (Yeah, yeah)
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Nhìn tôi tìm ra gì này
Ain't no need for searching
Không cần phải tìm kiếm
And for that, I say
Và vì đó, tôi nói

Thank you, next (Thank you, next)Ariana Grande

Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next (Thank you)
Cảm ơn, tiếp (Cảm ơn)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Tôi thật sự cảm kích các anh
Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next (Said thank you, next)
Cảm ơn, tiếp (Nói cảm ơn, tiếp)
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
I'm so fuckin' grateful for my ex
Tôi thật sự cảm kích các anh
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
I'm so fuckin'-
Tôi thực sự cảm kích...
One day I'll walk down the aisle
Một ngày nào đó tôi sẽ sải bước trên lễ đường
Holding hands with my mama
Nắm tay mẹ tôi
I'll be thanking my dad
Tôi sẽ vô cùng cảm kích bố
'Cause she grew from the drama
Vì mẹ tôi lớn lên trong những cuộc cãi vã gia đình
Only wanna do it once, real bad
Chỉ muốn làm một lần, thật tồi tệ
Gon' make that shit last
Phải làm chúng thật trường tồn
God forbid something happens
Chúa ngăn cấm điều đó xảy ra
'Least this song is a smash (Song is a smash)
Ít nhất bài hát này cũng là một quả bom ( bài hát này là quả bom)
I got so much love (Love)
Tôi có rất nhiều tình yêu
Got so much patience (Patience)
Có thật nhiều sự kiên nhẫn
I've learned from the pain (Pain)
Tôi đã học được từ những nỗi đau
Turned out amazing (Turned out amazing)
Và tôi trở nên thật diệu kì (Trở nên diệu kì)
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Tôi đã từng yêu và thất bại (Yeah, yeah)
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Nhưng đó không phải những gì tôi thấy (Yeah, yeah)
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Nhìn tôi tìm ra gì này
Ain't no need for searching
Không cần phải tìm kiếm
And for that, I'll say
Và vì điều đó, tôi nói
Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
I'm so fuckin' grateful for my ex
Tôi thật sự cảm kích các anh
Thank you, next (Thank you, next)
Cảm ơn, tiếp theo (Cảm ơn, tiếp theo)
Thank you, next (Said thank you, next)
Cảm ơn, tiếp (Nói cảm ơn, tiếp)
Thank you, next (Yuh)
Cảm ơn, tiếp (Yuh)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Tôi thật sự cảm kích các anh
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Yuh, yee
Yuh yee
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Thank you, next
Cảm ơn anh nữa, tiếp theo
Yuh, yee
Yuh yee
  • 4k

Last activities

Translated byDean Li

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now