Lyrics and Translationthank u, next

Ariana Grande

Last update on: February 12, 2021

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Thought I'd end up with Sean
Inakala kong si Sean na ang huli
But he wasn't a match
Pero 'di pala siya ang para sa akin
Wrote some songs about Ricky
Sumulat ako ng mga kanta tungkol kay Ricky
Now I listen and laugh
Ngayo'y tumatawa na lang ako kapag naririnig ko ang mga ito
Even almost got married
Muntikan na nga akong maikasal
And for Pete, I'm so thankful
At kay Pete, ako'y labis na nagpapasalamat
Wish I could say thank you to Malcolm
Sana makapagpasalamat ako kay Malcolm
'Cause he was an angel
Dahil naging anghel siya sa'kin
One taught me love
Tinuruan akong magmahal ng isa
One taught me patience
'Yung isa ay tinuruan akong magpasensya
And one taught me pain
Tinuruan naman ako ng isa na masaktan
Now, I'm so amazing
Ngayon, sobrang kahanga-hanga ko na
Say I've loved and I've lost
Nagmahal at nawala
But that's not what I see
Pero hindi ito ang nakikita ko
So, look what I got
Kaya tingnan mo na ako
Look at what you taught me
Tignan mo tinuro mo sakin
And for that, I say
At para dito, ang masasabi ko ay
Thank you, next (Next)
Salamat, sunod
Thank you, next (Next)
Salamat, sunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
I'm so fuckin' grateful for my ex
Salamat sa aking mga ex
Thank you, next (Next)
Salamat, sunod
Thank you, next (Next)
Salamat, sunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
I'm so fuckin'-
Ako'y sobrang-
Spend more time with my friends
Gumugol ng oras kasama ang kaibigan ko
I ain't worried 'bout nothin'
Hindi ako nag-aalala
Plus, I met someone else
At saka, May iba akong nakilala
We havin' better discussions
Kami'y nagkakamabutihan
I know they say I move on too fast
Mabilis akong mag-move on, sabi nila
But this one gon' last
Pero ang isang ito'y magtatagal
'Cause her name is Ari
Dahil ang pangalan niya'y Ari
And I'm so good with that (So good with that)
At magaling ako diyan (magaling ako diyan)
She taught me love (Love)
Tinuro nya sa aking ang pag-ibig
She taught me patience (Patience)
Tinuro nya sa akin ang pasensya
How she handles pain (Pain)
Kung pa'no indahin ang sakit
That shit's amazing (Yeah, she's amazing)
Iyon ay kahanga-hanga (yeah, siya'y kahanga-hanga
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Nagmahal at nasaktan
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Pero di yon ang nakikita ko
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Dahil tingnan mo ang nahanap ko
Ain't no need for searching
Di na kailangang maghanap pa
And for that, I say
At para dito, ang masasabi ko ay

Thank you, next (Thank you, next)Ariana Grande

Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next (Thank you)
Salamat, susunod (salamat)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Salamat sa aking mga ex
Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next (Said thank you, next)
Salamat, sa sunod (sabi ko salamat, sunod)
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
I'm so fuckin' grateful for my ex
Salamat sa aking mga ex
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
I'm so fuckin'-
Ako'y sobrang-
One day I'll walk down the aisle
Balang araw, ako'y ikakasal
Holding hands with my mama
Hawak ang kamay ni nanay
I'll be thanking my dad
Magpapasalamat kay tatay
'Cause she grew from the drama
Dahil natiis niya ang mga karanasan
Only wanna do it once, real bad
Gusto kong gawin ng isang beses lang
Gon' make that shit last
Ito'y magtatagal hanggang sa huli
God forbid something happens
O Diyos, pagbawalan sa mga mangyayari
'Least this song is a smash (Song is a smash)
Ang mahalaga'y ang kantang 'to ay pasabog
I got so much love (Love)
Nakakuha ako ng maraming pagmamahal
Got so much patience (Patience)
Naging mapasensya
I've learned from the pain (Pain)
Natuto sa mga pasakit (pasakit)
Turned out amazing (Turned out amazing)
At naginh maganda ang resulta
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Nagmahal at nasaktan
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Pero di yon ang nakikita ko
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Dahil tingnan mo ang nahanap ko
Ain't no need for searching
Di na kailangang maghanap pa
And for that, I'll say
Para diyan, ang sasabihin ko
Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
I'm so fuckin' grateful for my ex
Salamat sa aking mga ex
Thank you, next (Thank you, next)
Salamat, sunod (Salamat, sunod)
Thank you, next (Said thank you, next)
Salamat, sa sunod (sabi ko salamat, sunod)
Thank you, next (Yuh)
Salamat, sunod (Yuh)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Salamat sa aking mga ex
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Yuh, yee
Yuh, yee
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Thank you, next
Salamat, sino ang kasunod
Yuh, yee
Yuh, yee
  • 4k

Last activities

Translated byDean Li

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now