Lyrics and Translationthank u, next

Ariana Grande

Last update on: February 12, 2021

Original Lyrics

czechTranslation in Czech (96%)

Thought I'd end up with Sean
Myslela sem si že skončím se Seanem
But he wasn't a match
Ale nebyl ten pravý
Wrote some songs about Ricky
Napsala sem několik písniček o Rickym
Now I listen and laugh
Teď je poslouchám a směji se
Even almost got married
Skoro sem se vdala
And for Pete, I'm so thankful
A za Peta jsem vděčná
Wish I could say thank you to Malcolm
Kéž bych mohla říci "Děkuju" Malcolmovi
'Cause he was an angel
Protože on byl anděl
One taught me love
Jeden mě naučil milovat
One taught me patience
Jeden trpělivosti
And one taught me pain
A jeden bolest
Now, I'm so amazing
Teď se mám tak skvěle
Say I've loved and I've lost
Milovala sem a stratila
But that's not what I see
Ale to není to co vidím
So, look what I got
Tak se podívej co mám
Look at what you taught me
Podívej co si mě naučil
And for that, I say
A za to říkám
Thank you, next (Next)
Děkuji, další (další)
Thank you, next (Next)
Děkuji, další (další)
Thank you, next
Děkuji, další
I'm so fuckin' grateful for my ex
Sem tak zkurveně vděčná za mé ex
Thank you, next (Next)
Děkuji, další (další)
Thank you, next (Next)
Děkuji, další (další)
Thank you, next
Děkuji, další
I'm so fuckin'-
Jsem zkurveně...
Spend more time with my friends
Trávit víc času s přáteli
I ain't worried 'bout nothin'
O nic se nestarám
Plus, I met someone else
Plus sem potkala někoho dalšího
We havin' better discussions
Bavíme se o lepších věcech
I know they say I move on too fast
Vím že říkají, že se posunuji moc rychle
But this one gon' last
Ale tohle bude navždy
'Cause her name is Ari
Protože se jmenuju Ari
And I'm so good with that (So good with that)
A jsem s tím spokojená (jsem spokojená)
She taught me love (Love)
Naučila mě milovat
She taught me patience (Patience)
Naučila mě trpělivosti
How she handles pain (Pain)
A ona zvládá bolest (bolest)
That shit's amazing (Yeah, she's amazing)
A to je úžasné (ona je úžasná)
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Milovala sem a ztratila (yeah,yeah)
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Ale to není co vidím (yeah,yeah)
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Prostě se podívej co sem našla (yeah,yeah)
Ain't no need for searching
Nemám potřebu hledat
And for that, I say
A za to říkám

Thank you, next (Thank you, next)Ariana Grande

Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next (Thank you)
Děkuji, další (děkuji)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Sem tak zkurveně vděčná za mé ex
Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next (Said thank you, next)
Děkuji, další (řekla sem děkuji, další)
Thank you, next
Děkuji, další
I'm so fuckin' grateful for my ex
Sem tak zkurveně vděčná za mé ex
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
I'm so fuckin'-
Jsem zkurveně...
One day I'll walk down the aisle
Jednoho dne půjdu uličkou
Holding hands with my mama
Držet se za ruku s mámou
I'll be thanking my dad
Budu děkovat tátovi
'Cause she grew from the drama
Protože sem vyrostla z toho drama
Only wanna do it once, real bad
Budu to chtít udělat jen jednou, vážně moc
Gon' make that shit last
A bude to navždy
God forbid something happens
Bože ať se nic nestane
'Least this song is a smash (Song is a smash)
Aspoň tahle píseň je trhák
I got so much love (Love)
Mám tak moc lásky
Got so much patience (Patience)
A trpělivosti
I've learned from the pain (Pain)
Poučila sem se z bolesti
Turned out amazing (Turned out amazing)
A ukazalo se že sem skvělá
I've loved and I've lost (Yeah, yeah)
Milovala sem a ztratila (yeah,yeah)
But that's not what I see (Yeah, yeah)
Ale to není co vidím (yeah,yeah)
'Cause look what I've found (Yeah, yeah)
Prostě se podívej co sem našla (yeah,yeah)
Ain't no need for searching
Nemám potřebu hledat
And for that, I'll say
A proto říkám
Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next
Děkuji, další
I'm so fuckin' grateful for my ex
Sem tak zkurveně vděčná za mé ex
Thank you, next (Thank you, next)
Děkuji, další (děkuji, další)
Thank you, next (Said thank you, next)
Děkuji, další (řekla sem děkuji, další)
Thank you, next (Yuh)
Thank you, next (Yuh)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Sem tak zkurveně vděčná za mé ex
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
Yuh, yee
Yuh, yee
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
Thank you, next
Děkuji, další
Yuh, yee
Yuh, yee
  • 4k

Last activities

Translated byDean Li

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now