Lyrics and TranslationTattooed Heart

Ariana Grande

Last update on: December 17, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

You don't need a lot of money
Anh không cần quá nhiều tiền
Honey, you don't have to play no games
Anh không cần than gia bất cứ trò chơi nào
All I need is all your loving
Em chỉ cần anh thôi
To get the blood rushing through my veins, oh
Để cho từng giọt máu chảy qua dừng mạch ven của me
I wanna say we're going steady
Em muốn nói rằng chúng ta đang tin tưởng nhau rất nhièu
Like it's 1954
Như năm 1954
No, it doesn't have to be forever
Bây giờ, nó không phải là mãi mãi
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Chỉ cần tôi là tên trên trái tim xăm mình của bạn ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
You don't need to worry about making me crazy
Anh không cần quan tâm về việc làm em phát nứng
'Cause I'm way past that, yeah
Vì em sẽ vượt qua nó

Just as long as I'm the name on your tattooed heartAriana Grande

And so just call me if you want me
Và em chỉ cần anh nói anh cần em
'Cause you got me
Vì anh cần em
And I'll show you how much I wanna be on your tattooed heart
Và em sẽ cho anh thấy niềm khao khát đc đắm chìm vào trái tim anh
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Chỉ cần tôi là tên trên trái tim xăm mình của bạn ...
Wrap me in your jacket, my baby
Đưa em cái cặp anh đi
And lay me in your bed
Và sau đó đưa em lên giường
And kiss me underneath the moonlight
Và hôn tôi dưới ánh trăng
Darling, let me trace the lines on your tattooed heart
Darlin', let me trace the lines on your tattooed heart...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Tattooed heart, tattooed heart
(Hình xăm trái tim, xăm tim ...) Oh ...
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Chỉ cần tôi là tên trên trái tim xăm mình của bạn ...
  • 7k

Last activities

Translated byAdi Grandeッ

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now