Lyrics and TranslationTattooed Heart

Ariana Grande

Last update on: December 17, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

You don't need a lot of money
Hindi mo na kailangan ng maraming pera
Honey, you don't have to play no games
Honey, hindi mo na kailangang maglaro ng walang laro
All I need is all your loving
Ang aking kailangan ay ang lahat ng iyong pagmamahal
To get the blood rushing through my veins, oh
Upang makuha ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat, oh
I wanna say we're going steady
Gusto kong sabihin na tayo'y maging matatag
Like it's 1954
Tulad nitong 1954
No, it doesn't have to be forever
Hindi, hindi na kailangang maging pang habang-buhay
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Basta't basta ako ang pangalan sa iyong pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
You don't need to worry about making me crazy
Hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa pagpapabaliw sa 'kin
'Cause I'm way past that, yeah
Kasi dadaan ako na 'yun

Just as long as I'm the name on your tattooed heartAriana Grande

And so just call me if you want me
At kaya tawagin mo lang ako kung kailangan mo 'ko
'Cause you got me
Kasi nakuha mo ako
And I'll show you how much I wanna be on your tattooed heart
At maipapakita ko sa'yo kung gaano man kita maging pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Basta't basta ako ang pangalan sa iyong pusong may tattoo
Wrap me in your jacket, my baby
Ibalot mo 'ko sa iyong dyaket, aking sinta
And lay me in your bed
At ihiga mo 'ko sa iyong higaan
And kiss me underneath the moonlight
At halikan mo 'ko sa ilalim ng sinag ng buwan
Darling, let me trace the lines on your tattooed heart
Giliw, hayaan mo 'kong magbakas ang mga linya sa iyong pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Tattooed heart, tattooed heart
Pusong may tattoo, pusong may tattoo
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Basta't basta ako ang pangalan sa iyong pusong may tattoo
  • 7k

Last activities

Translated byAdi Grandeッ

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now