Lyrics and TranslationTattooed Heart

Ariana Grande

Last update on: December 17, 2020

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

You don't need a lot of money
Je hebt niet veel geld nodig
Honey, you don't have to play no games
Schat, je hoeft geen spellen te spelen
All I need is all your loving
Ik heb alleen al je liefde nodig
To get the blood rushing through my veins, oh
Om het bloed door mijn aderen te laten stromen, oh
I wanna say we're going steady
Ik wil zeggen dat we goed gaan
Like it's 1954
Net als het 1954 is
No, it doesn't have to be forever
Het hoeft niet voor altijd te zijn
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Zolang ik maar de naam ben op je getattoeërde hart
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
You don't need to worry about making me crazy
Je hoeft je geen zorgen te maken of je me gek maakt
'Cause I'm way past that, yeah
Omdat ik daar ver voorbij ben, yeah

Just as long as I'm the name on your tattooed heartAriana Grande

And so just call me if you want me
En bel me als je me wilt
'Cause you got me
Omdat je me hebt
And I'll show you how much I wanna be on your tattooed heart
En ik zal je laten zien hoe graag ik op je getatoeëerde hart wil zijn
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Zolang ik maar de naam ben op je getattoeërde hart
Wrap me in your jacket, my baby
Wikkel me in je jas, mijn schat
And lay me in your bed
En leg me in je bed
And kiss me underneath the moonlight
En kus me, onder het maanlicht
Darling, let me trace the lines on your tattooed heart
Schat laat me de lijnen sporen, op je getattoeërde hart
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Tattooed heart, tattooed heart
Getattoeërde hart, getattoeërde hart...) oh...
Just as long as I'm the name on your tattooed heart
Zolang ik maar de naam ben op je getattoeërde hart
  • 7k

Last activities

Translated byAdi Grandeッ

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now