Lyrics and TranslationBang!

AJR

Last update on: February 12, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

I get up, I get down and I'm jumping around
Wstaję, schodzę i skaczę dookoła
And the rumpus and ruckus are comfortable now
I awantura i raban są komfortowe teraz
Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to grow
To była cholernie dobra przejażdżka, ale myśle, że już czas dorosnąć
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
So I got an apartment across from the park
Więc zdobyłem mieszkanie na przeciwko parku
Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling grown
Włożyłem komosę do lodówki, ale nadal nie czuję się dorosły
Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go
To była cholernie dobra przejażdżka, ale myślę, że już czas iść
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
(Here we go)
(Zaczynamy)
So put your best face on everybody
Więc włóż swoją najlepszą twarz na wszystkich
Pretend you know this song
Udawaj, że znasz tę piosenkę
Everybody come hang (come hang)
Wszyscy chodźcie spędzać czas (chodźcie spędzać czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
I'm way too young to lie here forever
Jestem o wiele za młody aby leżeć tu nieskończenie długo
I'm way too old to try so whatever come hang (come hang)
Jestem o wiele za stary, ale próbować, więc cokolwiek, chodź spędzić czas (chodź spędzić czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
Feel like I'm gonna puke 'cause my taxes are due
Czuję się jakbym miał zwymiotować, bo moje podatki są płatne
Do my password begin with a one or a two?
Czy moje hasło zaczyna się od 1 czy od 2?
Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to grow
To była cholernie dobra przejażdżka, ale myśle, że już czas dorosnąć
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
(Metronome)
(Metronom)
Man, I'm up to something (up to something)
Człowieku, kombinuję coś (kombinuję coś)
Ooh de la de do, thank you all for coming (all for coming)
Ooh de la de do, dziękuję wszystkim za przyjście (wszystkim za przyjście)
I hope you like the show
Mam nadzieję, że podoba wam się przedstawienie
'Cause it's on a budget (on a budget)
Bo ma ograniczony budżet (ograniczony budżet)
So ooh de la de do
Więc ooh de la de do

Let's go out with a bangAJR

Yeah, come on, here we go
Yeah, no chodź, zaczynamy
Yeah, come on
Yeah, no chodź
(Here we go)
(Zaczynamy)
So put your best face on everybody
Więc włóż swoją najlepszą twarz na wszystkich
Pretend you know this song
Udawaj, że znasz tę piosenkę
Everybody come hang (come hang)
Wszyscy chodźcie spędzać czas (chodźcie spędzać czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
I'm way too young to lie here forever
Jestem o wiele za młody aby leżeć tu nieskończenie długo
I'm way too old to try so whatever come hang (come hang)
Jestem o wiele za stary, ale próbować, więc cokolwiek, chodź spędzić czas (chodź spędzić czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang! (Bang! Bang! Bang! Bang!)
Bum! Bum! Bum! (Bum! Bum! Bum! Bum!)
Bang! Bang! Bang! (Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!)
Bum! Bum! Bum! (Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! Bum!)
Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go
To była cholernie dobra przejażdżka, ale myślę, że już czas iść
So put your best face on everybody
Więc włóż swoją najlepszą twarz na wszystkich
Pretend you know this song
Udawaj, że znasz tę piosenkę
Everybody come hang
Wszyscy chodźcie spędzać czas
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
(Here we go)
(Zaczynamy)
So put your best face on everybody
Więc włóż swoją najlepszą twarz na wszystkich
Pretend you know this song
Udawaj, że znasz tę piosenkę
Everybody come hang (come hang)
Wszyscy chodźcie spędzać czas (chodźcie spędzać czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang! (Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!)
Bum! Bum! Bum! (Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! Bum!)
I'm way too young to lie here forever
Jestem o wiele za młody aby leżeć tu nieskończenie długo
I'm way too old to try so whatever come hang (come hang)
Jestem o wiele za stary, ale próbować, więc cokolwiek, chodź spędzić czas (chodź spędzić czas)
Let's go out with a bang
Wyjdźmy z hukiem
Bang! Bang! Bang!
Bum! Bum! Bum!
(Here we go)
(Zaczynamy)
Bang! Bang!
Bum! Bum!
  • 15

Last activities

Synced bymuhsin ahmed
Translated byGaia Dolcetti

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now