Flag as instrumental
Zhen Jin Dian - Susanna Kwan Qing Duo Cho Kai - lyrics

Qing Duo Cho Kai

關菊英