Lyrics画中仙

金莎

Last update on: September 24, 2020
No translations availableNo translations available
We detected some issues
陳奕文 suggested changes to these lyrics.

我怎么舍得看不见 Wǒ zěn mo shě de kàn bù jiàn Ta làm sao không rung động 那一张清秀完美的脸 Nà yī zhāng qīng xiù wán měi de liǎn Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của nàng 雨点掉落下来打湿整个屋檐 Yǔ diǎn diào luò xià lái dǎ shī zhěng gè wū yán Mưa vẫn rơi đều bên hiên 你淋湿站在我左边 Nǐ lín shī zhàn zài wǒ zuǒ biān Nàng chạy vào trú mưa bên phải ta 你美的像幅泼墨画中的仙 Nǐ měi de xiàng fú pō mò huà zhōng de xiān Nàng kiều diễm hơn cả tiên nữ trong tranh 我靠近递你一张手绢 Wǒ kào jìn dì nǐ yī zhāng shǒu juàn Ta đến cạnh nàng trao nàng chiếc khăn tay 你突然的笑了道谢说得腼腆 Nǐ tú rán de xiào le dào xiè shuō de miǎn tiǎn Nàng nở nụ cười, e thẹn nói lời cảm tạ 骤雨停了你就这样越走越远 Zòu yǔ tíng le nǐ jiù zhè yàng yuè zǒu yuè yuǎn Mưa rào tạnh hẳn, hình bóng nàng khuất dần. 青石板的马路边那离别似空间 Qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt. 勾起我不断对你的思念 Gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng 倘若雨势再蔓延 Tǎng ruò yǔ shì zài màn yán Nếu như mưa lại rơi nữa 能再多看你几眼 Néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa 现唯借手绢吻你的脸 Xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng 泪水划过我唇边 Lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān Nào hay lệ đã ngân trên môi 笔墨挥洒宣纸砚 Bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành 刻画出对你无尽的思念 Kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng. 如果还能在雨天遇见 Rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa 可否能邀画中的仙赏花儿月圆 Kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên 你美的像幅泼墨画中的仙 Nǐ měi de xiàng fú pō mò huà zhōng de xiān Nàng kiều diễm hơn cả tiên nữ trong tranh 我靠近递你一张手绢 Wǒ kào jìn dì nǐ yī zhāng shǒu juàn Ta đến cạnh nàng trao nàng chiếc khăn tay 你突然的笑了道谢说得腼腆 Nǐ tú rán de xiào le dào xiè shuō de miǎn tiǎn Nàng nở nụ cười, e thẹn nói lời cảm tạ 骤雨停了你就这样越走越远 Zòu yǔ tíng le nǐ jiù zhè yàng yuè zǒu yuè yuǎn Mưa rào tạnh hẳn, hình bóng nàng khuất dần. 青石板的马路边那离别似空间 Qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt. 勾起我不断对你的思念 Gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng 倘若雨势再蔓延 Tǎng ruò yǔ shì zài màn yán Nếu như mưa lại rơi nữa 能再多看你几眼 Néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa 现唯借手绢吻你的脸 Xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng 泪水划过我唇边 Lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān Nào hay lệ đã ngân trên môi 笔墨挥洒宣纸砚 Bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành 刻画出对你无尽的思念 Kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng. 如果还能在雨天遇见 Rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa 可否能邀画中的仙赏花儿月圆 Kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên 青石板的马路边那离别似空间 Qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt. 勾起我不断对你的思念 Gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng 倘若雨势再蔓延 Tǎng ruò yǔ shì zài màn yán Nếu như mưa lại rơi nữa 能再多看你几眼 Néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa 现唯借手绢吻你的脸 Xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng 泪水划过我唇边 Lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān Nào hay lệ đã ngân trên môi 笔墨挥洒宣纸砚 Bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành 刻画出对你无尽的思念 Kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng. 如果还能在雨天遇见 Rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa 可否能邀画中的仙赏花儿月圆 Kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Synced by黃佩靜
Translated byWei Chung

One place, for music creators.

Get early access