Lyrics好想好想

趙薇

Last update on: March 3, 2021
We detected some issues
Agus Samuel suggested changes to these lyrics.

Hau siang hau siang he ni cai yi chi He ni yi chi su thien sang te sing sing Sou ci chun thien te si yi Hau siang hau siang he ni cai yi chi Thing ni su suo ku lau te ku se Si su ni yen cong te ching yi Hau siang hau siang hau siang hau siang Hau siang hau siang he ni cai yi chi Tha pien wan suei chien san Cou pien hai ciau thien ya Rang mei yi ke je ce Tou chuan lien chen wo men cuei mei li Cuei mei li te huei yi Hau siang hau siang he ni cai yi chi Ping cien khan thien pien te luo je Ping cien thing lin cien te niau yi Hau siang hau siang hau siang hau siang Hau siang hau siang he ni cai yi chi Tha pien wan suei chien san Cou pien hai ciau thien ya Rang mei yi ke je ce Tou chuan lien chen wo men cuei mei li Cuei mei li te huei yi Hau siang hau siang hau siang hau siang Hau siang hau siang he ni cai yi chi Tha pien wan suei chien san Cou pien hai ciau thien ya Rang mei yi ke je ce Tou chuan lien chen wo men cuei mei li Cuei mei li te huei yi Huei yi Huei yi Huei yi

  • 24

Last activities

Synced byEdhy Official
Translated byWK 23

One place, for music creators.

Get early access