LyricsPakShe Roai Nah ผักชีโรยหน้า

อัสนี - วสันต์ โชติกุล

Last update on: October 15, 2018
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

เขาว่า ให้ดี ให้งานเข้าที ต้องโรยผักชี ไว้ เขาว่า จะดี จะดู เข้าที

ต้องโรยผักชี ไว้ รัก ก็ช้าอยู่ รัก ก็รู้อยู่ ทุกคนถูกใจ ทุกคนติดใจ ทุกคนชอบใจ นัก. .สังคมชื่นชม ผู้คน นิยม ต้องโรยผักชี ไว้ ไม่มี ผู้ใด ชอบกินผักชี แต่คงต้องมี ไว้ ทุกครั้ง ที่ใช้ อยู่ ทุกครั้ง ก็รู้ อยู่ ไม่มีผักชี เขาคง ไม่กิน ต้องโรยผักชี ไว้ ไม่มีผักชี เขาคง ไม่กิน ต้องโรยผักชี ไว้ ถึงมีผักชี แล้วคน ไม่กิน ขอเพียงได้โรย ไว้ รัก ก็ช้าอยู่ รัก ก็รู้อยู่ ถึงมีผักชี ถึงยัง ไม่มี ขอเพียงได้โรย ไว้ ผัก เอ๋ยผักชี โรยหน้า ส่งเสริมคุณค่า ของ ใน โรยหน้า แล้วเห็น เป็นไง (โรยไง) ดู งด งาม. เราทุกคน ต้องดูให้มีผักชี ถ้ามี จะดี ต้องโรยไว้ ก่อน (เขา จึงจะยอม รับ) ทางที่ดี หากมีวิธี ก็ควรต้องโรยผักชี ให้ดี ไว้ ก่อน (เขา จึงจะยอม รับ) ผัก เอ๋ยผักชี โรยหน้า ส่งเสริมคุณค่า ของ ใน โรยหน้า แล้วเห็น เป็นไง (โรยไง) ดู งด งาม. ผัก เอ๋ยผักชี โรยหน้า ส่งเสริมคุณค่า ของ ใน โรยหน้า แล้วเห็น เป็นไง ผัก เอ๋ยผักชี โรยหน้า ส่งเสริมคุณค่า ของ ใน โรยหน้า แล้วเห็น เป็นไง (โรยไง) ดู งด งาม. ผัก เอ๋ยผักชี โรยหน้า ส่งเสริมคุณค่า ของ ใน โรยหน้า แล้วเห็น เป็นไง (โรยไง) ดูงดงาม

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Learn more