Lyricsห่างไม่ไกล

ลุลา

  • Written by:
Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

เวลาที่สองเราต้องอยู่ไกล อยากรู้เธอเป็นอย่างไร อยากรู้เธอคิดถึงใคร มีใครมาสนใจเธอบ้างไหม เขายิ้มให้เธอบ้างไหม

แล้วเธอทำอย่างไร ข้างกายเธอนั้น ยังเป็นของฉันใช่ไหม ในเวลาที่สองเราอยู่ไกล มองไปบนฟ้า ในเวลาที่เธอเหงา เธอยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม อย่าให้ความเหงาทำให้เราเสียใจ อย่าให้ความไกลทำให้เราต้องห่าง ไม่อยากให้เธอนั้นหวั่นไหว ในเวลาที่เราต้องห่างไกล ฉันอยู่ตรงนี้แม้จะเหงาเท่าไร แต่ว่าใจฉันยังมีเธอไม่ห่าง ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไร มันไม่เคยทำให้ฉันอ้างว้าง ข้างกายเธอนั้น ยังเป็นของฉันใช่ไหม ในเวลาที่สองเราอยู่ไกล มองไปบนฟ้า ในเวลาที่เธอเหงา เธอยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม อย่าให้ความเหงาทำให้เราเสียใจ อย่าให้ความไกลทำให้เราต้องห่าง ไม่อยากให้เธอนั้นหวั่นไหว ในเวลาที่เราต้องห่างไกล ฉันอยู่ตรงนี้แม้จะเหงาเท่าไร แต่ว่าใจฉันยังมีเธอไม่ห่าง ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไร มันไม่เคยทำให้ฉันอ้างว้าง อย่าให้ความเหงาทำให้เราเสียใจ อย่าให้ความไกลทำให้เราต้องห่าง ไม่อยากให้เธอนั้นหวั่นไหว ในเวลาที่เราต้องห่างไกล ฉันอยู่ตรงนี้แม้จะเหงาเท่าไร แต่ว่าใจฉันยังมีเธอไม่ห่าง ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไร มันไม่เคยทำให้ฉันอ้างว้าง

No translations availableNo translations available
  • 25

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now