Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง รอนแรมจากครอบครัวมา หวังปริญญามหาวิทยาลัย อุดมการณ์อุดมความแกร่ง โลกแล้งน้ำใจจะแก้ไข ให้ความเป็นธรรมทุกชนทุกชั้นทั่วไป

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ คุณธรรมยังนำความอยากในใจ เพื่อนฝูงอย่างไร กินได้รวยไป ไม่สนใจ จิตใจของคนต่ำสูงไม่เทียมเท่ากัน เขายังหวังสักวันว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ อยู่ไปอยู่มาถึงจึงรู้ว่า โลกนี้คนดีมีน้อยเกินไป แค่คนไม่ชั่วไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน เขาจึงมองย้อนไปถึงชีวิตในมหาลัย แล้วตั้งคำถามมหา'ลัยให้อะไรเรา ไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขันอย่างคลั่งบ้า ไม่ได้สอนคิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย มหา'ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขันอย่างคลั่งบ้า ไม่ได้สอนคิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย มหา'ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา ไม่ได้สอนให้จบออกมาเหยียดหยามประชาชน ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้คดโกงสังคม มหา'ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา ไม่ได้สอนให้จบออกมาเหยียดหยามประชาชน ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้คดโกงสังคม มหา'ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน

No translations availableNo translations available
  • 3

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now