• Written by:
Last update on: April 14, 2020

בלילות מנסה לא נרדמת בגללך כל דמעה מלוחה אל תחשוב שאני מתלוננת

תפילתי היא פשוט לראותך לחבק את האיש שבך והילדה הקטנה שהכרת השתנתה, מבינה קצת יותר אבא בוא וחזור כבר הביתה שנשב, לפחות לדבר בלילות רק אותך מדמיינת בחדרי כאן מול תמונתך אל תחשוב שאני מתעלמת מחכה בכל יום לשובך עם הלב שפועם את שמך והילדה הקטנה שהכרת השתנתה, מבינה קצת יותר אבא בוא וחזור כבר הביתה שנשב, לפחות לדבר והילדה הקטנה שהכרת השתנתה, מבינה קצת יותר אבא בוא וחזור כבר הביתה שנשב, לפחות לדבר והילדה הקטנה שהכרת השתנתה, מבינה קצת יותר אבא בוא וחזור כבר הביתה שנשב, לפחות לדבר

  • 3

Last activities

Translated byJian02 Coursindel

One place, for music creators.

Learn more