LyricsHachaim Shelach Niflaim

שרית חדד

  • Written by:
Last update on: October 26, 2021
No translations availableNo translations available

אני שומעת שאתה אומר לכולם שטוב לך, שהחיים שלך נפלאים רק אני יודעת מה אתה מרגיש בפנים

איך אתה נשרף אבל מקפיד לפזר חיוכים מה שעשית לי לא נסלח רק הזעם מטשטש את מה שכואב לי כל כך אני מנסה בכל יום מחדש להשתחר, להתגבר אתה בורח לארץ אחרת רחוק מהעין רחוק מהלב רחוק מהכאב מהלב שמאיים להתרסק אני נזכרת במבט שלך ברגע האמת חשבת שאתה מת כשראית אותי ואהבתי אותך כמו שאיש לא אהב נתתי הכל לפעמים יותר ממה שהיה לי אני שואלת למה היית חייב להרוס את הכל אתה הדבר הכי טוב שקרה לי ומה שעשית לי לא נסלח רק הזעם מטשטש את מה שכואב לי כל כך אני מנסה בכל יום מחדש להשתחרר, להתבגר אתה בורח לארץ אחרת רחוק מהעין רחוק מהלב רחוק מהכאב מהלב שמאיים להתרסק אני נזכרת במבט שלך ברגע האמת חשבת שאתה מת שראית אותי אחרת רחוק מהעין רחוק מהלב רחוק מהכאב מהלב שמאיים להתרסק אני נזכרת במבט שלך ברגע האמת המבט שלך אמר הכל

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Synced byValdir Santos

One place, for music creators.

Learn more