LyricsLo Toda

שרית חדד

  • Written by:
Last update on: November 10, 2020
No translations availableNo translations available

אז ישבנו במכונית וצרחת עליי כמו משוגע אולי הייתה לך תוכנית

להוציא אותי קטנה לא תודה, לא תודה נפגעתי כבר מספיק בחיי בחיי אני צריכה להמשיך ועד תהיה לי אהבה של החיים עוד תחפש אותי ברחובות העיר נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... ועוד תהיה לי אהבה מהסרטים אתה תראה אותי גדולה מהחיים נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... אז אנחנו יושבים ואני כמו ילדה קטנה בוכה לך מסתכל עליי והדמעות שלי לא מזיזות לך לא תודה, לא תודה נפגעתי כבר מספיק בחיי בחיי אני צריכה להמשיך ועד תהיה לי אהבה של החיים עוד תחפש אותי ברחובות העיר ועוד תהיה לי אהבה מהסרטים אתה תראה אותי גדולה מהחיים נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... ועד תהיה לי אהבה של החיים עוד תחפש אותי עוד תחפש אותי ועוד תהיה לי אהבה מהסרטים אתה תראה אותי גדולה מהחיים נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה... נה...

No translations availableNo translations available
  • 1

Last activities

Synced byMike Ely

One place, for music creators.

Learn more