Lyricsבת של מלך

Sarit Hadad

  • Written by:
Last update on: April 28, 2020
No translations availableNo translations available

מדליקה נרות מברכת לאלוקיי למעלה מתפללת באבא ובאמא גם נזכרת

בלילות שבת בריח מיוחד לא אשכח אותם אף פעם בליבי ליבי ליבי בזיכרונות בשבתות ובימים הכי יפים ונשאר רק געגוע תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים מדליקה נרות ושומעת תפילה של ילדים עולה בוקעת האושר בביתי אני יודעת בלילות שבת בריח מיוחד לא אשכח אותם אף פעם בליבי ליבי ליבי בזיכרונות בשבתות ובימים הכי יפים ונשאר רק געגוע תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים תודה לאל יומם וליל שאני בת ישראל בת של מלך המלכים הילדה של אלוקים

No translations availableNo translations available
  • 7

Last activities

Synced byMike Ely

One place, for music creators.

Learn more