Lyricsכמו צמח בר

חוה אלברשטיין

Last update on: November 6, 2017
No translations availableNo translations available
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

מחר, אני אהיה כה רחוקה אל תחפשו אותי מי שידע למחול -

ימחל לי על אהבתי, הזמן ישקיט הכל אני הולכת לדרכי. זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם - מן המדבר. והוא יבין - אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני רוצה לפקוח את עיני לצמוח לאיטי. הרביתי לחלום החלומות טרפו אותי, רציתי לנחם - אבל מרדה בי תשוקתי. היה מיקסם ילדות, היתה גם סערה בזרועותי. אני יודעת שהדליקה אש זרה את לילותי. היו, היו ערבי געגועים היו ימים טרופים. היה כאב חבוי ורגעים מכושפים. אני אזכור מבט מגע ידיים בכתפי. אני אהיה לצל חולף בשדותיכם לסוד נסתר. היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר.

No translations availableNo translations available
  • 1

Last activities

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now