Last update on: October 12, 2020
No translations availableNo translations available

Atushung'gha barghunche Chekmanimni saya ëtip Chekmanimni saya ëtip

Sayesinde uzem yatip Sen yarimni yat ettim Sen yarimni yat ettim Oh, Gulayim Zhüregim küyüdu dayim Qandaq qilimiz, Gulayim? Oh-oh Nege barimiz ayim? Oh-oh Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Oh-oh Tallawalghan qulung men! Atushning yoli yaman Toshudu otun zaman Toshudu otun zaman Nadan bala bilmaydu Hammidin kuyek yaman Hammidin kuyek yaman Oh, Gulayim Zhüregim küyüdu dayim Qandaq qilimiz, Gulayim? Oh-oh Nege barimiz ayim? Oh-oh Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Oh-oh Tallawalghan qulung men! Oh, Gulayim Zhüregim küyüdu dayim Qandaq qilimiz, Gulayim? Oh-oh Nege barimiz ayim? Oh-oh Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimning men? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Sëning menu, sëning men! La, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la Sëning menu, sëning men! Sëning bolmay kimningmen? Atushning bazarida, jënim Sëtiwalghan qulung men! Sëtiwalghan qulung men! Sëtiwalghan qulung men!

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now