歌詞De Nacht

Zjef Vanuytsel

  • 作詞::
最終更新日:: 2022年7月26日
利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
いくつかの問題を検出しました
間違いを発見した場合は、修正して私たちをお助けてください

En dan komt de nacht plots met zilveren schreden Dooft elk licht en breekt elk geluid Spreidt zijn mantel uit dromen geweven

En alles wordt stil Dan wordt ik koud langs mijn lichaam, loop onzeker naar huis Waar jij bang op mij ligt te wachten Je grijpgrage armen, je warme huid En alles wordt stil Schaduwen glijden langs gevels en muren Sluieren de stad in een kwade droom Donkere portalen en schimmen die gluren En alles wordt stil Dan wordt ik angstig, mijn kind, toe geef me je hand Vertel mij het verhaal van je liefde Ik zal alleen naar je kijken en luisteren En dan wordt alles stil Ook al zijn er dagen waarop je gebaar hebt Waarop je beeld uit mijn lichaam verdwijnt Dat ik alleen sta met al mijn vragen Ik hou van jou Ook al is mijn stem soms te hard Is mijn hand soms te snel Is mijn lach soms te scherp of te bijtend Is mijn streling te zwak Zijn mijn woorden te fel Ik hou van jou

利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
  • 0

最新の活動

同期者:Lieven Pottie

音楽クリエイターのための場所

さらに詳しく