歌詞774: Ik verlang naar Jezus

Stichting Opwekking

最終更新日:: 2020年9月24日
利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
いくつかの問題を検出しました
間違いを発見した場合は、修正して私たちをお助けてください

Ik verlang naar Jezus; Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,

Met zijn bloed kocht Hij mij vrij. Ik verlang naar Jezus; O mijn ziel. verhef zijn naam. Ooit droeg Hij de doornenkrans, Nu de overwinnaarskroon. Hij verdient ontzag en eerbied; Alle glorie voor zijn naam! Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid. Ik verlang naar Jezus; Alles zucht, tot aan die dag Dat de aarde vol zal zijn Van de glorie van uw naam. U verdient ontzag en eerbied; Alle glorie voor uw naam! U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. U verdient ontzag en eerbied; Alle glorie voor uw naam! U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi. Ik verlang naar Jezus; Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.

利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
  • 0

最新の活動

One place, for music creators.

Get early access