歌詞219: Juicht aarde, juicht…

Stichting Opwekking

最終更新日:: 2019年3月12日
利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
この歌詞は確認待機中です。
間違いを発見した場合は、修正して私たちをお助けてください
#together against coronavirus

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht,

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God: erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen die Hij voedt en weidt; Een volk, tot zijne dienst bereid. Gaat tot zijn poorten in met lof, Met lofzang in zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, Prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
  • 0

最新の活動

あなたのコンピューターのSpotifyと
Apple MusicでMusixmatchが現在利用可能になりました。

今すぐダウンロード