歌詞043: In God's overwinning

Stichting Opwekking

最終更新日:: 2021年3月11日
利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
いくつかの問題を検出しました
間違いを発見した場合は、修正して私たちをお助けてください

In Gods overwinning Trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger,

Hem ten dienst gewijd. Christus, onze Koning, Stelt Zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zege) In de strijd beloofd.)2x Als een machtig leger, Vol van Geest en kracht, Gaan wij achter Jezus, Die ons 't leven bracht. Nergens heerse tweedracht. E'n geloof, "n Heer, "N in hoop en liefde,) Juichend Hem ter eer.)2x Tronen, machten, krachten Zullen dra vergaan, Waar de heil'gen samen Vastgeworteld staan. Niets kan ons weerhouden, Jagend naar het eind. Glorie voor de Schepper,) Nu en voor altijd.)2x Volg uw Meester, kind'ren, Sluit u vast aaneen. Hef het schild als pijlen Suizen om u heen. Hem zij eer, aanbidding, Roem en heerlijkheid. Zingen wij tot glorie) Hem in eeuwigheid.)2x Tekst: A.C. Benson. Muziek: E. Elgar Ned. tekst: Charles A.E. Groot

利用可能な翻訳がありません利用可能な翻訳がありません
  • 0

最新の活動

あなたのコンピューターのSpotifyと
Apple MusicでMusixmatchが現在利用可能になりました。

今すぐダウンロード