Testoวอน

The Peachband

  • Autori del testo:
Ultima modifica il: 26 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

ที่ผ่านมาไม่รู้คุณค่า ว่าเธอช่างแสนดีแค่ไหน ช่วงเวลาที่เคยมีเธอใกล้ ไม่ได้ซึ้งตรึงใจ ซักนิดเลย แต่ตอนนี้เป็นเพราะอะไร หัวใจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย

จากใจที่เอาแต่เฉยเมย ก็ลงเอยด้วยการคิดถึงเธอ ก็ตอนนั้นฉันเองไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะใช่ จึงบอกเธอไปว่าไม่รักกัน จนวันนึงที่เธอจากฉันไป ใจก็ไหวหวั่นและรุมร้อน ยามเธอจากไปครานั้น รู้ไหมว่าเป็นเช่นไร วอนเธอกลับมารักใหม่ เพราะพึ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเพียงแค่เธอ อย่าโกรธเลยที่เคยทำร้ายใจ อภัยให้กันนะคนดี พึ่งเห็นเธอสำคัญก็ตอนนี้ ฉันไม่อยากให้มันสายไป ก็ตอนนั้นฉันเองไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะใช่ จึงบอกเธอไปว่าไม่รักกัน จนวันนึงที่เธอจากฉันไป ใจก็ไหวหวั่นและรุมร้อน ยามเธอจากไปครานั้น รู้ไหมว่าเป็นเช่นไร วอนเธอกลับมารักใหม่ เพราะพึ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเธอเหลือเกิน ยามเธอจากไปครานั้น รู้ไหมว่าเป็นเช่นไร วอนเธอกลับมารักใหม่ เพราะพึ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเพียงแค่เธอ ยามเธอจากไปครานั้น รู้ไหมว่าเป็นเช่นไร วอนเธอกลับมาได้ไหม เพราะพึ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเพียงแค่เธอเหลือเกิน รักเธอ

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daNitipat Limpavithayakul

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso