Testo e Traduzione570: De tijd van Elia

Stichting Opwekking

Ultima modifica il: 21 luglio 2017

Testo originale

ingleseTraduzione in Inglese (48%)

Dit is de tijd van Elia
These are the days of Elijah,
Die 't woord van de Heer
Declaring the word of the Lord
Tot ons spreekt.
Tot ons spreekt.
En dit is de tijd
En dit is de tijd
Van zijn dienstknecht Mozes,
Van zijn dienstknecht Mozes,
Die 't juk van het onrecht verbreekt.
Breaking the yoke of injustice
En dit is de tijd van verzoeking,
And this is the time of temptation
Van duisternis, net als weleer.
Of darkness, just like before
Maar in de woestijn klinkt
Maar in de woestijn klinkt
Een stem, die uitroept:
Een stem, die uitroept:
'Bereid nu de weg van de Heer!'
"Prepare ye the way of the Lord!"
Voorwaar Hij komt,
Voorwaar Hij komt,
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
En dit is de tijd van Ezechiël
These are the days of Ezekiel,
Waar beenderen worden bekleed.
The dry bones becoming as flesh,
En dit is de tijd
En dit is de tijd
Van uw dienstknecht David;
Van uw dienstknecht David;
Wij maken de tempel gereed.
Rebuilding a temple of praise.
En dit is de tijd om te oogsten,
These are the days of the harvest
De velden zijn wit als weleer.
The fields are as white in Your world
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
And we are the labourers in Your vineyard,
Die staan op het woord van de Heer.
Declaring the word of the Lord!
(Refrein)
(Refrein)
Voorwaar Hij komt,
Voorwaar Hij komt,
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon

Koning van 't heelal,Stichting Opwekking

Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
Er is geen God als Jahweh.,
Er is geen God als Jahweh.,
(Refrein)
(Refrein)
Voorwaar Hij komt,
Voorwaar Hij komt,
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
Voorwaar Hij komt,
Voorwaar Hij komt,
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
Voorwaar Hij komt,
Voorwaar Hij komt,
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
Voorwaar Hij komt
Voorwaar Hij komt
Koning van 't heelal,
Koning van 't heelal,
Stralend als de zon
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Lift your voice, it's the year of jubilee,
Uit Sion komt het heil;
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.
Uw God is daar.
  • 2

Ultime attività della community

Sincronizzato dad' Win
Tradotto daHanna van Bragt

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso