Testo476: Machtige God

Stichting Opwekking

Nico Buma ha aggiunto il testo di questa canzone. Confermi che il testo è corretto?

O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Heel de schepping roept in aanbidding: 'Heilig is de Heer'. O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Vol van liefde, goedheid, genade; O, wat een machtige God, O, wat een machtige God. (V) De kracht van uw stem Doet de aarde beven; (Allen) o, wat een machtige God. (V) Uw hand strekt zich uit, Doet de doden leven; (Allen) o, wat een machtige God. (Refrein) O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Heel de schepping roept in aanbidding: 'Heilig is de Heer'. O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Vol van liefde, goedheid, genade; O, wat een machtige God, O, wat een machtige God. (M) U kwam uit het graf, Tot het heil van mensen; (Allen) o, wat een machtige God. (M) Uw kracht leidt ons voort Over alle grenzen; (Allen) o, wat een machtige God. (Refrein) O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Heel de schepping roept in aanbidding: 'Heilig is de Heer'. O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Vol van liefde, goedheid, genade; O, wat een machtige God, O, wat een machtige God. Hij heeft geopenbaard in zijn grootheid Gerechtigheid en heil aan alle volken. (Refrein) O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Heel de schepping roept in aanbidding: 'Heilig is de Heer'. O, wat een machtige God, O, wat een grote Verlosser; Vol van liefde, goedheid, genade; O, wat een machtige God, O, wat een machtige God. (C) Integrity's Hosanna Music Universal Songs Tekst & muziek: David Baroni, Bob Fitts Paul Smith, Claire Cloninger Ned. tekst: Peter van Essen

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso