Testoปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง

Ornly You, Kanomroo

Ultima modifica il: 4 agosto 2018
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile

ทุกทุกครั้งที่เธอเดินผ่านมา ก็แกล้งทำเป็นไม่เห็น ก็ได้แค่แอบมองเธอไกลไกล

อยู่ตรงนี้ แค่นี้หัวใจมันก็สั่น ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหน ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ไม่รู้ทำไมควบคุมหัวใจ ไม่ได้เลย มันคงแปลว่าฉัน ชอบเธอแล้วใช่ไหม แค่คิดถึงเธอ ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน เธอจะรู้ บ้างไหม ว่ามีใครบางคนนั้น เขาแอบชอบเธอ แต่เขาก็ยังไม่กล้า แสดงออกมา ให้มันชัดเจน แต่ถ้าเธอสงสัย ไม่ต้องมองไกล คนนั้นก็คือฉันเอง ทุกทุกครั้งที่เธอมองผ่านมา ก็แกล้งทำเป็นไม่สน แต่ก็แอบมองเธอกลับไป ดันสบตา ยิ่งทำให้ใจฉันสั่น ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหน ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ไม่รู้ทำไมควบคุมหัวใจ ไม่ได้เลย มันคงแปลว่าฉัน ชอบเธอแล้วใช่ไหม แค่คิดถึงเธอ ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน เธอจะรู้ บ้างไหม ว่ามีใครบางคนนั้น เขาแอบชอบเธอ แต่เขาก็ยังไม่กล้า แสดงออกมา ให้มันชัดเจน แต่ถ้าเธอสงสัย ไม่ต้องมองไกล คนนั้นก็คือฉันเอง คนนั้นก็คือฉัน ที่ชอบเธอนั่นไง แค่ฉันนั้นยังไม่กล้า แสดงให้รู้ กลัวว่าต้องเสียใจ ที่มันชอบเธอข้างเดียว ถ้าเธอเองก็คิด เหมือนกันกับฉัน เธอเองก็ควร จะต้องแสดงออกมา ให้ฉันนั้นได้รู้ แต่ไม่ต้องทำมากมาย แค่ส่งสัญญาณด้วยสายตา บอกฉันให้ได้รู้ที

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Ultima modifica diPhakin Opasirikosit
Sincronizzato daPhakin Opasirikosit

Musixmatch per Spotify e
iTunes è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso