TestoTiền và lá

Nhu Quynh, Mạnh Đình

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
Allan Wu suggested changes to these lyrics.

Tuổi thơ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông Hai ta cùng học vở lòng Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà! Hai nhà chung một mái tranh Chia vui từng trái ngọt lành có nhau Đêm cùng đón ánh trăng cao Ngồi bên giếng Ngọc đếm sao trên trời. Em moi đất nặn hình người Anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền Mỗi ngày chờ hộp mười phiên Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi. Tiền là giấy bạc em ơi Tiền là giấy bạc của đời làm ra Người ta giấy bạc đầy nhà Cho nên mới được gọi là chồng em Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời...!!! Tuổi thơ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông Hai ta cùng học vở lòng Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà! Hai nhà chung một mái tranh Chia vui từng trái ngọt lành có nhau Đêm cùng đón ánh trăng cao Ngồi bên giếng Ngọc đếm sao trên trời. Em moi đất nặn hình người Anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền Mỗi ngày chờ hộp mười phiên Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi. Tiền là giấy bạc em ơi Tiền là giấy bạc của đời làm ra Người ta giấy bạc đầy nhà Cho nên mới được gọi là chồng em Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời... Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời.

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato dahai nguyen

Musixmatch per Spotify e
iTunes è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso