Testoคนไม่สำคัญ (เกล ดีล่า)

Jazzy

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

แม้ไม่ใช่คนโปรดอย่างคนอื่นเค้า แม้จะดูว่างเปล่าในสายตาเธอ ไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอ

ลดน้อยลงได้เลยสักวัน ขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน แค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉัน ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน ไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจ จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา แค่อยากได้ยินว่า รัก สักคำเบาๆ ให้ฉันได้รึเปล่า คนดี ขอเพียงเธอไม่ลืม ว่าใครอยู่ตรงนี้ ขอเพียงมีสักคำว่า คิดถึง กัน แค่นั้นก็เกินพอ ให้คนอย่าง ฉัน ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน ไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจ จะแบ่งปันให้ฉันบ้างรึเปล่า และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา แค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบาๆ ให้ฉันได้รึเปล่าคนดี รักฉันบ้างรึเปล่า คนดี

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso