TestoYEHOO

Baauer

Mahamed Mahamed ha aggiunto il testo di questa canzone. Confermi che il testo è corretto?
#together against coronavirus

Asslah mu alaikum Asslah mu alaikum Asslah mu alaikum Asslah mu alaikum Yara kufuto Zinder Manya kufuto Zinder Yara kufuto Zinder Manya kufuto Zinder Hummmm Zinder zauran mutunci Ba mai samu cikin kunci Hankalin mu kwance muke macci Bama barin yaro cikin maraici Ina bukatar fankasu Zanci Ko kosay da fankey akwai bambanci

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso