TestoFatmagol

Ava Bahram

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگیدم از غصه ی فردا نگو با من

روزای از این بدترم دیدم تا مرز وحشت تا جنون رفتم از ترس دیوونه شدن،کم نیست تو اومدی و من به غیر از تو چیزی به جز تصویر یادم نیست تو اومدی تا فکر روزای تلخ گذشته از سرم وا شه من ضربه خوردم تا قوی تر شم فردای من میتونه زیبا شه تو اومدی تا فکر روزای تلخ گذشته از سرم وا شه من ضربه خوردم تا قوی تر شم فردای من میتونه زیبا شه هر اتفاقی که برام افتاد شاید دلیل محکمی داره وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره باید منو باور کنی تا عشق سقف امید و آرزو باشه با مرحم دست تو میتونه زخم عمیق من مداواشه باید منو باور کنی تا عشق سقف امید و آرزو باشه با مرحم دست تو میتونه زخم عمیق من مداوا شه

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 1

Ultime attività della community

One place, for music creators.

Get early access