Testoבואי נאהב

Amit Shekel

Ultima modifica il: 20 aprile 2020
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
#together against coronavirus

נשב על ספסל מול שקיעה רחוקה ואת תהי יפה, ברורה וצוחקת ונרוץ בין הפרחים

ונרוץ עם השנים לא נחכה לאף אחד שיעמוד בקצב שישיגו אותנו אם הם יכולים רק אל תתני לי לרוץ לבד אל תתני לי לרוץ אני מתחנן עכשיו בואי נאהב עד שלא נוכל לנשום עד לשיגעון אני מבקש עכשיו בואי נסלח כאילו כלום לא קרה כאילו יש אהבה והיא לא ברחה שילך המז, שם את הכל עלייך מהמר על עד עצם היום הזה בלי לחשוב פעמיים, בלי לחשוב בכלל ואולי יש עוד טעם לשמור את הבגדים שכבר הכנסת למזוודה שאת אוהבת ואז תישארי כי אין לך ברירה אני מתחנן עכשיו בואי נאהב עד שלא נוכל לנשום עד לשיגעון אני מבקש עכשיו בואי נסלח כאילו כלום קרה כאילו יש אהבה והיא לא ברחה אם יש טעם, ויש בך אושר אז תבואי אליי כמו שאת אם ראית בי את מה שאין בך אז תבואי אליי ונחיה אם יש טעם, ויש בך אושר אז תבואי אליי כמו שאת אם ראית בי את מה שאין בך אז תבואי אליי ונחיה אני מתחנן עכשיו בואי נאהב אני מבקש עכשיו בואי נסלח כאילו כלום קרה כאילו יש אהבה והיא לא ברחה

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso