Testoกอดครั้งนึง เจ็บครั้งนึง

8th Floor

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

แค่พูดว่าเธอกำลังรักฉัน ฉันก็ทำเพื่อเธอทุกอย่าง พูดว่ามีแค่เราเท่านั้น ก็ยอมเชื่อฟัง พูดว่ารักจะเป็นเหมือนฝัน ฉันก็คิดว่าคงสวยงาม

ทั้งที่เธอมีใครข้างๆ เธอคงไม่รู้ ที่ดูฉันโง่มันเป็นเพราะรักเธอมาก เชื่อเธอหมดทุกอย่าง แต่เธอไม่เคยเห็นใจ ให้ฉันฝืนรักไปถึงไหน รักเธอมากเท่าไหร่ แล้วที่ฝันกันเอาไว้ก็ไปไม่ถึง กอดฉันอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่ง ของคนอื่นยิ่งฝืนก็ยิ่งช้ำใจ ฉันคิดว่าฉันคงหมดเวลา ควรจะเป็นคนที่ต้องไป คิดว่าคงไม่มีน้ำหน้าจะไปแย่งใคร ฉันว่าเธอก็คงไม่ว่า ถ้าไม่เจอกันจากนี้ไป ก็แค่คนที่หลอกง่ายๆ อยากให้เธอรู้ ที่ดูฉันโง่มันเป็นเพราะรักเธอมาก เชื่อเธอหมดทุกอย่าง แต่เธอไม่เคยเห็นใจ ให้ฉันฝืนรักไปถึงไหน รักเธอมากเท่าไหร่ แล้วที่ฝันกันเอาไว้ก็ไปไม่ถึง กอดฉันอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่ง ของคนอื่นยิ่งฝืนก็ยิ่งช้ำใจ ให้จบลงตรงนี้ พร้อมรักที่ฝืน ทนรักไปถึงไหน รักเธอมากเท่าไหร่ แล้วที่ฝันกันเอาไว้ก็ไปไม่ถึง กอดฉันอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่ง ฉันไม่อยากต้องทนเจ็บช้ำ ให้รักไปถึงไหน ให้ฉันรอถึงเมื่อไหร่ แล้วที่ฝันกันเอาไว้ก็ไปไม่ถึง กอดฉันอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่ง ของคนอื่นยิ่งฝืนยิ่งทรมาน ... Eakawat Pech ...

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

One place, for music creators.

Get early access