Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

เพียงได้คุยกับเธอไม่นาน ก็พอจะรู้ถึงความรู้สึกข้างใน มันเก็บอาการที่ฉันนั้นมีไว้ไม่ไหว

อยากบอกกับเธอ กับเธอ กับเธอให้รู้ไป ไม่รู้ว่าเธอ เธอจะคิดเหมือนกันหรือเปล่า ก็ไม่รู้มันเป็นอะไร จิตใจกระวนกระวาย มันรบกวนเวลาจะนอน คิดถึงเธอทุกตอน อยากจะโทร จะโทรหาเธอ ก็ไม่รู้จะเร็วไปไหม ลองส่งข้อความไปทักทาย บอกเธอ say good nite ค่อยๆ ให้รู้ ค่อยๆ เผยความจริงข้างใน ไม่ต้องรีบร้อน แม้ในใจ อยากจะบอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ ปล่อยให้มันเป็นไปช้าๆ ให้เธอได้รู้ถึงความจริงใจ ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆ ให้ความรู้สึกก่อตัวช้าๆ แต่มั่นใจ ปล่อยให้เธอได้รู้เบาๆ ให้รักค่อยๆ ซึมเข้าหัวใจ จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน อยู่ตรงนี้เพื่อรักเธอ เพียงได้คุยกับเธอไม่นาน ก็พอจะรู้ถึงความรู้สึกข้างใน มันเก็บอาการที่ฉันนั้นมีไว้ไม่ไหว อยากบอกกับเธอ กับเธอ กับเธอให้รู้ไป ไม่รู้ว่าเธอ เธอจะคิดถึงกันหรือเปล่า ไม่ต้องรีบร้อน แม้ในใจ อยากจะบอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ ปล่อยให้มันเป็นไปช้าๆ ให้เธอได้รู้ถึงความจริงใจ ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆ ให้ความรู้สึกก่อตัวช้าๆ แต่มั่นใจ ปล่อยให้เธอได้รู้เบาๆ ให้รักค่อยๆ ซึมเข้าหัวใจ จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน อยู่ตรงนี้เพื่อรักเธอ ไม่ต้องรีบร้อน แม้ในใจ อยากจะบอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ ปล่อยให้เธอได้รู้เบาๆ ให้รักค่อยๆ ซึมเข้าหัวใจ จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน อยู่ตรงนี้เพื่อรักเธอ อยู่เป็นคนสุดท้าย จนกว่าจะได้หัวใจเธอ

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daSomruthai Danlee

One place, for music creators.

Get early access