Testoสอนคำว่ารัก

เบเบ้

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

รักมันเป็นยังไง ก็อยากรู้และเข้าใจ ก็อยากถาม จะมีไหมใครช่วยมาบอก ใช้ชีวิตไปวันๆ ฝันก็ฝันเพียงลำพัง

ก็ตัวฉัน ต้องเหงาไปถึงเมื่อไร แต่พอพบเธอก็ทำให้ใจฉันสั่น วานให้เธอช่วยกันหน่อยได้ไหม มาอยู่ในใจฉันที ก็อยู่คนเดียวมาหลายปี นะจ๊ะถ้าเราต่างก็ไม่มีใคร ช่วยมาเป็นแฟนฉันที ตกลงปลงใจกันดูซักที สอนฉันให้รู้จ้กคำว่ารักหน่อย ไม่รู้จะทำอะไร ใจมันว่างจนเกินไป จะไปไหน ไม่มีนิ้วใครไว้คอยเกี่ยว ฉันก็เหมือนตัวคนเดียว และเห็นเธอนั้นก็ยังเปลี่ยว อยู่คนเดียว ก็เลยชวนมาเกี่ยวหัวใจ ก็ตอนพบเธอแล้วทำให้ใจฉันสั่น วานให้เธอช่วยกันหน่อยได้ไหม มาอยู่ในใจฉันที ก็อยู่คนเดียวมาหลายปี นะจ๊ะถ้าเราต่างก็ไม่มีใคร ช่วยมาเป็นแฟนฉันที ตกลงปลงใจกันดูซักที สอนฉันให้รู้จ้กคำว่ารักหน่อย Rap แต่พอพบเธอก็ทำให้ใจฉันสั่น วานให้เธอช่วยกันหน่อยได้ไหม มาอยู่ในใจฉันที ก็อยู่คนเดียวมาหลายปี นะจ๊ะถ้าเราต่างก็ไม่มีใคร ช่วยมาเป็นแฟนฉันที ตกลงปลงใจกันดูซักที สอนฉันให้รู้จ้กคำว่ารักหน่อย ให้ฉันได้ลองเอ่ยคำว่ารัก... หน่อย

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daSarayut Sataworn

One place, for music creators.

Get early access